Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Ressurser på Statped.no

Innsikt

"Innsikt" er ei nettside for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter informasjon om – og konsekvenser av – synstap.

Opplæringslov og Veiledere Statped

Informasjon og rett til ekstra opplæring på Statped.no

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser, konkretiserer hvordan lærere kan arbeide med ferdighetsmålene​ beskrevet i UDIR veileder Opplæring - punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler.

Kompetansemål

Tilrettelegging i fag | statped.no gir råd og tips om hvordan du kan tilrettelegge i ulike fag for elever med synsnedsettelser.

Veileder om hvordan lærere kan tilrettelegge arbeidet med kompetansemål for elever som er blinde eller sterkt svaksynte: Veileder - kompetansemål for elever med synshemning.

Læremidler for blinde og sterkt svaksynte

Tilrettelagte læremidler fra Statped

Internett med JAWS

En fyldig veileder med gjennomgang i bruk av Internett med skjermleseren JAWS

Internett med JAWS | www.statped.no

iPad for personer med nedsatt syn

En fyldig nettressurs med mange tips om bruk av iPad med nedsatt syn.

Tilpasningsmuligheter i Windows ved nedsatt syn

Ressursen viser Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet

En veiledning til matematikkbok i punktskrift og korte forelesninger med råd og forslag til aktiviteter. Mange aktiviteter vil være nyttige også for seende elever i klassen. Lenke: om undervisning og matematikklæring på småskoletrinnet

Mac med VoiceOver

En fyldig ressurs som beskriver bruk av Mac med skjermleseren VoiceOver.

Kommandoer i VoiceOver for IOS

I veilederen kommandoer i VoiceOver for iOS får du presentert kommandoer du bruker for å styre skjermleseren VoiceOver på iOS-enheter.  Dette er et hefte med fingerbevegelser og kommandoer som kan lastes ned.

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

I ressursen Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede finner du instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver til de mest grunnleggende ferdighetene du bør kunne for å lære en synshemmet å bruke smarttelefon eller nettbrett. Ressursen er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Ressursen smartteknologi med skjermleser viser detaljert hvordan du bruker smarttelefon og nettbrett uten syn.

Microsoft 365 med skjermleser

En nettressurs med nyttige tips til bruk av Microsoft 365 med skjermleser

Teams med skjermleser

En nettressurs med nyttige tips til bruk av Teams med skjermleser

Eller lese om Teams på IKT for punktskriftbrukere.

Programmering for elever med nedsatt syn

Temaside om programmering for elever med nedsatt syn er en oversikt og en vurdering av tilgjengelighet for synshemmede i ulike kodeverktøy og hvordan de fungerer med skjermleser og skjermforstørring.

Tastaturbo

Tastaturbo er et universelt utformet tastaturtreningsprogram som er nettbasert og plattformuavhengig og fungerer med skjermleserprogram. Du kan lese mer om programmet på Statped Tastaturbo

direkte til programmet Tastaturbo

Chromebook med ChromeVox

Hefte som viser hvordan bruke Chromebook med skjermleseren ChromeVox med leselist.

En mer generell informasjon om tilgjengelighet for blinde og svaksynte ved bruk av Chromebook.

Eller lese om ChromeVox for Chromebook her på IKT for punktskriftbrukere.

Punktnoter og musikk

Statped.no om punktnoter finner du mer om punktskriftnoter, en forklarende video og lenker til ressurser.

På ressursen Musikk og synsnedsettelser | statped.no finner du mange gode tips om tilrettelegging i musikkfaget.

Sarepta

Sarepta er et ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram til PC tilrettelagt for brukere med spesielle behov. Programmet er multimediebasert "skallprogram" hvor innholdet lages etter brukerens behov. Flere elever bruker leselist i tilknytning til Sarepta og programmet er tilpasset skjermlesere. Les mer på Statped.no om Sarepta

Zoom, videokonferanser

Zoom brukes til videokonferanser. Her finner du en en ressurs i hvordan bruke Zoom med hurtigtaster.

Noen App-er på Statped.no

Blind Square App

Blind Square er en navigasjons- og GPS-app laget for synshemmede. På Statped.no om Blind Square kan du leser mer om App-en og laste ned et hefte med beskrivelser.

Seeing AI App

App for personer som er blinde eller sterkt svaksynte som gir auditive tilbakemeldinger på det som kameraet fokuserer på. På Statped.no om Seeing AI er det video, lenke til nedlasting til iOS og nærmere beskrivelser.

Appen Tibi

Ved bruk av skjermleser på smarttelefon eller nettbrett kan du navigere i app-en Tibi, som også kan brukes med leselist. Med appen Tibi og lånerett hos Tibi kan du låne og lytte til lydbøker ved å strømme eller ved å laste de ned til telefon eller nettbrett. Med DAISY fulltekst bok kan også bokas tekst leses med leselist eller i kombinasjon med den innleste talen. På statped.no om appen Tibi er det en video og litt generell informasjon.

Mer om appen Tibi på tibi.no.

Google Maps - Til fots

Sammen med gode mobilitetsferdigheter og funksjonen "Til fots" kan personer med synsnedsettelse navigere, finne en destinasjon og utforske tilbud i omgivelsene. Les mer på Statped.no Google Maps- til fots.

VoiceDreamReader

Appen håndterer flere typer filformater ved at tekst kan leses opp med talesyntese på plattformer som Word, PDF, HTML, Daisy m.m. Les mer på Statped.no om VoiceDreamReader.

Voice Dream Scanner

OCR-app som kan bruke kameraet for å ta et bilde av tekst eller lese flere filformater. Les mer på Statped.no om Voice Dream Skanner.

Microsoft Office Lens

App-en kan fungere som en skanner. Når du tar bilde av en tekst, gjør den teksten tilgjengelig med OCR-teknologi. Les mer på Statped.no om Microsoft Office Lens.

Mer om App-er

Smartteknologi med skjermleser under Apper og ressruser kan du lese mer om aktuelle App-er for synshemmede.

Side 66 av 67