Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Rett til punktskriftopplæring i opplæringsloven og opplæringsforskriften

Opplæringsloven omhandler rettigheten blinde og sterkt svaksynte elever har til punktskriftopplæring, bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og opplæring i mobilitet:

§ 3-5. Opplæring i punktskrift i grunnskolen (udir.no)

§ 6-4. Opplæring i punktskrift i den vidaregåande opplæringa (udir.no)

§ 11-5. Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no)

Opplæringsforskriften omhandler rett til timer i tillegg til den ordinære timerammen i fag- og timefordelingen:

Kapittel 1. Innhaldet i grunnskoleopplæringa:

§ 1-4. Opplæring i punktskrift m.m. (lovdata.no)

Kapittel 5. Innhaldet i den vidaregåande opplæringa:

§ 5-5. Opplæring i punktskrift m.m. (lovdata.no)

Side 67 av 67