Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Teams med skjermleser

Teams fra Microsoft er i utgangspunktet utviklet for bruk på PC-er med Windows, men vil med App-en fungere på iOS og Chrome OS. Dermed kan Teams i prinsippet benyttes fra alle plattformer fra alle enheter om du benytter PC, Mac, Chromebook eller en mobil enhet.

Teams er en del av Microsoft 365 og det må benyttes en tilhørende konto for pålogging. I delen om Microsoft 365 omtaler vi nærmere samskriving og deling ved bruk av Microsoft 365

På Microsoft sine nettsider er det mer generell informasjon om bruk av Teams
På samme nettsted er det en oversikt over Hurtigtaster for Microsoft Teams

Teams med skjermleser

For å navigere i Teams med skjermleser i Windows benyttes det kommandoer både i Teams og skjermleserprogrammet.

Et team kan ha én eller flere kanaler. Samtalene foregår i de ulike kanalene, og omtales gjerne da som innlegg. Hver kanal har også sitt filområde.

Siden det er mange måter å bruke Teams på, er det viktig at de som skal samhandle blir enige om en god struktur. Dette vil gi forutsigbarhet og gjøre det lettere å orientere seg og følge med.

For enklere filbehandling på PC vil vi anbefale å synkroniser filene til Windows utforsker via OneDrive som er beskrevet under.

Virtuell modus og lesemarkør

Funksjonen virtuelt modus / lesemarkør er en funksjon i skjermleseren som blant annet bestemmer hva som skjer når du bruker piltastene. Når Teams skal brukes med skjermleser, er det noen ganger nødvendig å slå funksjonen av eller på. For eksempel bør den være av når du skal bla i listen over team og kanaler og på når du skal få oversikt over de siste aktivitetene. Hvis det ikke skjer automatisk, må du manuelt skru virtuelt modus / lesemarkør av eller på.

Virtuelt modus / lesemarkør av/på:

 • JAWS og NVDA: Ins+z
 • SuperNova Venstre Ctrl+4
 • Windows skjermleser: CapsLock+Mellomrom

Les mer om virtuelt modus / lesemarkør under overskrifta Internett med skjermleser i veilederen Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser i kapittelet Internett.

Velge team og kanal fra appen på PC

Teamene du er med i, er organisert som en trevisning. Det betyr at du bruker pil høyre for å åpne og pil venstre for å lukke listen over kanaler. Når du har funnet riktig kanal i et team, trykker du Enter for å åpne kanalen. Fokus vil da være i feltet der du kan skrive en ny melding i kanalen. Trykk Shift+Tab for å komme til listen over meldinger i kanalen.

For å få fram listen over team, kan du bruke Ctrl+3 (3 fra tallrekken over bokstavene). Her kan du trykke Ctrl+Shift+f for å filtrere, og så skriver du inn de første bokstavene i navnet på teamet. Trykk deretter pil ned for å finne teamet, og ev. pil høyre hvis kanallisten ikke vises. Trykk pil ned for å finne kanalen og trykk Enter for å velge den.

Filer i Teams

Med skjermleser er det tungvint og uoversiktlig å navigere i filene fra Teams-appen eller Teams online. Derimot fungerer det godt å synkronisere filene i et team til OneDrive på PC-en. Da vises filene i Windows utforsker, Word eller andre programmer på vanlig måte.

Framgangsmåte for å synkronisere

OneDrive-appen må være installert før du bruker framgangsmåten nedenfor.

 1. Velg aktuelt team og kanal
 2. Velg fanen Filer
 3. Velg Åpne i SharePoint
 4. I brødsmulestien vises kanalen du har valgt. Velg nivået over, som er Dokumenter
 5. Velg Synkroniser og velg deretter OneDrive

Dette må du gjøre for hvert av Teamene du er med i.

Filene vil nå være tilgjengelig i en mappe på samme nivå som mappen OneDrive i utforskeren. Nye filer du legger i mappen for kanalen, vil bli tilgjengelig i Teams, og motsatt.

Samtaler og innlegg i Teams

For den som bruker skjermleser, er det enklest å håndtere samtaler og innlegg i appen på mobil eller nettbrett. Hvis den som skriver meldingen husker å tagge teamet, kanalen eller personen meldingen er ment for, vil det dukke opp et varsel på mobilen/nettbrettet.

På PC-en kan du få tilgang til Nylige aktiviteter (feed) ved å trykke Ctrl+1 og samtaler som ikke er knyttet til et team med Ctrl+2 (chat).

Vil du skrive en privat melding til en person, trykker du Ctrl+n for å søke opp personen. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og bla i listen med pil ned/opp. Trykk Enter for å velge personen, og trykk Enter igjen for å sette fokus i skrivefeltet. Nå kan du begynne å skrive. Tag gjerne personen ved å starte med Krøllalfa, og skriv de første bokstavene i navnet. Bla med pil ned/opp og velg med Enter.

Trykker du Enter, sendes meldingen. Skal du sette inn et linjeskift, trykker du Shift+Enter.

Hvis du vil lese samtalen, trykker du Shift+Tab og blar med pil opp/ned. Trykk Shift+Tab flere ganger for å få tilgang til andre valg.

Lyd og videosamtale

Hvis noen ringer deg i Teams, kan du svare på to måter:

 • trykk Ctrl+Shift+a for å besvare med videokameraet på
 • trykk Ctrl+Shift+s for å besvare med videokameraet av (lydsamtale)

Møter i Teams

Du vil finne møter du er innkalt til i Teams i kalenderen. Trykk Ctrl+5 eller Ctrl+6, avhengig av oppsettet, for å gå til kalenderen i Teams. Her trykker du Tab/Shift+Tab for å bytte mellom avtalene, og pil høyre/venstre for å gå til neste/forrige dag.

Når fokus er på møtet du skal delta i, vil det ofte være en knapp ved siden av, som du kommer til ved å trykke Tab, som heter Delta i møtet. Trykker du Enter på den, kommer du inn i en dialogboks som viser innstillinger for mikrofon og kamera. Knappen i fokus er Delta på møtet, og du trykker på den for å koble til møtet.

Så lenge Teams-appen er aktiv, kan du bruke hurtigtastene Ctrl+Shift+m for å dempe / slå på mikrofonen og Ctrl+shift+o for å skru kameraet av/på.

For at talen til skjermleseren ikke skal forstyrre, kan det være lurt å skru den av under møtet:

 • JAWS: Ins+Mellomrom, s
 • SuperNova: Venstre Ctrl+0 (tallet null på tallrekka over bokstavene)
 • NVDA: Ins+s

De viktigste rådene for at møtet skal oppleves som inkluderende også for den som bruker skjermleser, er disse:

 • Unngå å bruke samtalefunksjonen under møtet
 • Vær oppmerksom på at en delt skjerm er utilgjengelig for den som bruker skjermleser
 • Synstolk det som formidles visuelt

Høyskolesektorens Universell og MediaLt har laget en veileder om universell utforming av Teams og Zoom. Her er det også samlet gode tips til gjennomføring av møter. Les mer på Universell.no

Hurtigtaster i Teams

Vi vil her omtale hurtigtaster til navigasjon i skrivebordsversjonen av Teams i Windows. Oversikten over hurtigtaster i Teams er hentet fra Microsoft sine sider om tilgjengelighet i Office og Teams. Det finnes også hurtigtaster for bruk av web-versjonen av Teams og for bruk av MacOS. For detaljerte beskrivelser av disse vil vi henviser til tilgjengelighet sidene til Microsoft.

Hurtigtastene har litt ulik funksjon, litt etter hvor i Teams du har fokus med skjermleseren. Mye av navigasjonen må gjøres med piltaster. En del av hurtigtastene vil kreve at skjermleseren er i Virtuell modus og lesemarkør.

Generelle hurtigtaster

 • Vis hurtigtaster Ctrl+. (punktum)
 • Gå til søk Ctrl+e
 • Gå til Ctrl+g
 • Start en ny chat Ctrl+n
 • Innstillinger Ctrl+, (komma)
 • Hjelp F1
 • Lukk Esc
 • Zoom inn Ctrl+=
 • Zoom ut Ctrl+-

Navigasjon

 • Gå til Aktivitet Ctrl+1
 • Gå til Chat Ctrl+2
 • Gå til Team Ctrl+3
 • Gå til oppgaver Ctrl+4
 • Gå til kalender Ctrl+5
 • Gå til Anrop Ctrl+6
 • Gå til Filer Ctrl+7

Meldinger

 • Gå til Chat Ctrl+2 (du må finne navn til den du skal sende til)
 • Om ikke fokus går til skrivefeltet trykk c
 • Skriv meldingen og send melding med Ctrl+Enter
 • Ved bruk av Tab vil du kunne formatere, leveringsalternativer, legg ved fil, emoij m. Bruk Enter for å aktivere.
 • Svar på tråd R

Møter og samtaler

 • Godta videosamtale Ctrl+Shift+a
 • Godta lydsamtale Ctrl+Shift+s
 • Avvis samtale Ctrl+Shift+d
 • Start lydsamtale Ctrl+Shift+c
 • Start videosamtale Ctrl+Shift+u
 • Lyd av/på Ctrl+Shift+m
 • Video av/på Ctrl+Shift+o
 • Fullskjerm av/på Ctrl+Shift+f
 • Gå til verktøylinjen for deling Ctrl+Shift+mellomrom

Side 36 av 67