Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Skanning av tekst

Det er mange situasjoner hvor blinde personer vil ha nytte av å bruke skanner. Personlige brev, informasjonsmateriell og lignende kan skannes direkte inn på datamaskinen. Skjermleserbrukeren kan deretter ta fram den aktuelle teksten i tekstbehandlingsprogrammet sitt og lese den på leselist eller ved hjelp av syntetisk tale. Dette forutsetter at teksten ikke skannes inn som bilde, men gjennomgår tekstgjenkjenning med OCR-programvare (OCR = Optical character recognition).

Når du skanner et dokument, ender du opp med et bilde av teksten. Dette bildet kan ikke leses med skjermleser. Du trenger derfor programvare som kan omforme bildet til digital tekst (OCR-program = Optical character recognition).

Ingen skanneprogram er perfekte, og ingen skanning blir helt feilfri, derfor er det viktig at tekst og oppgaver blir korrekturlest etter skanning. Dersom teksten som skannes inn har enkel layout og god teknisk kvalitet, vil den skannede teksten inneholde få feil og være grei å lese på leselist. Tekst med komplisert layout (mange spalter, bilder og tegninger og så videre) kan bli vanskeligere å lese. Teksten må derfor sjekkes for feil og evt. redigeres før leselistbrukeren får den. Tilpasning/redigering av teksten er spesielt viktig for de yngste elevene.

Skanning med skjermleserprogram fra skanner

Skjermleserprogram som JAWS, Supernova og NVDA har innebygd programvare for OCR skanning.

Skanning med JAWS

Kommandoen for å aktivere skanningen er JAWS-tast+Mellomrom, o (OCR). Trykk deretter a (Acquire Text), trykk Enter for å starte skanningen.
Den skannede teksten åpnes i et nytt vindu kalt OCR Resultat, og teksten blir lest automatisk.
Teksten kan markeres (Ctrl+a) og kopieres (Ctrl+c) til Word.

Skanning med Supernova

I Supernova ligger skanning under menyen Media (Bokhylla). Standard er at teksten blir skannet til Word. Du kan også velge Supernova-leseren hvis du bare skal lese dokumentet.

Trykk Ctrl+mellomrom for å åpne Supernova kontrollpanel. Du trykker deretter Alt, m (media), s (Skann og les), s (Fra skanner). Du kan nå gi dokumentet et navn som lagres i standard filplassering i Word. Trykk Enter for å aktivere skanneren. Du får spørsmål om du vil skanne flere sider underveis. Det skannede dokumentet åpnes så i Word for lesing og videre redigering.

Skanning av dokumenter med skjermleserprogram

Med de nyeste versjonene av skjermleserprogrammene er det mulig å skanne dokumenter med OCR som omformer "bildet" til digital tekst ved hjelp av kommandoer direkte fra skjermleserprogrammene. Ofte vil en PDF-fil kunne være eksempel på en fil i bildeformat.

SuperNova

Åpner du et "utilgjengelig" dokument når du bruker SuperNova vil talen gi deg beskjed om at dokumentet inneholder ikke tekst, trykk Dolphintast (CapsLock) og o for å forsøke OCR....

Tastekombinasjonen blir da:

 • CapsLock+o
 • Skanninga aktiveres fra dialogboksen Skann og les i SuperNova. Her kan du gi dokumentet et navn. Det skannede dokumentet lagres i Word sin standard lagringsmappe
 • Trykk Enter for å aktivere skanninga av dokumentet
 • Det skannede dokumentet åpnes nå i Word for videre lesing og redigering

JAWS

Åpner du et "utilgjengelig" dokument når du bruker JAWS vil det komme et varsel i en dialogboks om at dokumentet kan være et skannet bilde og ikke leses med JAWS uten å skanne dokumentet med OCR.

 • Svar Ja for skanning i dialog boksen
 • Den skannede teksten åpnes i et nytt vindu kalt OCR Resultat, og teksten blir lest automatisk av talen. Teksten kan også leses på leselista
 • I bunn av resultatvinduet ligger det en lenke "Åpne i Word" som nås med et par tabulator trykk og aktiveres med Enter for videre lesing og redigering i Word. Teksten kan evt. også markeres (Ctrl+a) og kopieres (Ctrl+c) til Word

Er det åpnet et "utilgjengelig" dokument kan skanninga aktiveres med:

 • JAWS-tast+mellomrom, deretter o (aktiverer skanning)
 • Velg d (dokument)
 • Den skannede teksten åpnes i et nytt vindu kalt OCR Resultat, og teksten blir lest automatisk av talen. Teksten kan også leses på leselista
 • Teksten kan markeres (Ctrl+a) og kopieres (Ctrl+c) til Word

Står du på ei pdf-fil i utforsker, kan denne OCR behandles med:

 • Jaws-tast+mellomrom, og deretter o (OCR)
 • f (fil)
 • Den skannede teksten åpnes i et nytt vindu kalt OCR Resultat, og teksten blir lest automatisk av talen. Teksten kan også leses på leselista
 • Teksten kan markeres (Ctrl+a) og kopieres (Ctrl+c) til Word

NVDA

Ved åpning av et utilgjengelig dokument vil talen komme med en advarsel tomt dokument, kan være et bilde som trenger OCR...

 • CapsLock+r (OCR behandler dokumentet), talen sier gjenkjenner
 • Talen sier Resultat dokument
 • Dokumentet er klart til lesing på leselist og tale med piltaster ned/opp.
  Ofte er det "bilde-PDF"-er som etter skanning vil kunne "åpnes" og leses i Adobe Acrobat Reader

Andre OCR-programmer

De mest brukte OCR-programmene er OmniPage Ultimate og Open Book. OmniPage er et standard skanneprogram som kan brukes direkte fra Word. Open Book er et OCR-program laget spesielt for synshemmede.

OmniPage

Programmet bør installeres slik at det kan startes fra Microsoft Word. Når det gjelder selve installeringen, henviser vi til brukerhåndboka for programmet.

OmniPage finnes i flere utgaver, les mer på NAV sin Hjelpemiddelbase om OmniPage Ultimate

Fra Microsoft Office 2013 måtte OmniPage Ultimate benyttes. Denne versjonen fungerete derimot ikke med Microsoft Office 2016. Vi er litt usikre på hvordan programmet fungerer ei dag med Microsoft 365.

Etter at OmniPage er installert, kan programmet aktiveres fra båndmenyen i Word.
I OmniPage-menyen er det to valg:

1. Acquire Text...
Teksten skannes da direkte inn i det åpne Word-dokumentet. Etterpå kan teksten eventuelt redigeres på vanlig måte.

2. Acquire Text Settings...
Her kan en endre innstillingene i OmniPage.

For å få raskere skanning bør en bruke sort/hvitt skanning:

 • Acquire Text Settings
 • Velg fanen Scanner
 • Under Mode velges B&W
 • OK

Når en nytter standard innstilling av OmniPage, vil både tekst og bilder skannes inn. Som oftest vil det være unødvendig å skanne inn bilder i tekst som skal leses på leselist. Filer som inneholder bilder, tar dessuten større plass enn rene tekstfiler. Bildene kan slettes manuelt fra det innskannede dokumentet. Når eu har store dokumenter, vil dette være en tungvint framgangsmåte. Vi anbefaler derfor at du klipper ut teksten og limer den inn som uformatert tekst i samme Word-dokument. Dette kan gjøres på følgende måte i Word 2010:

 • Ctrl+a merker all tekst
 • Ctrl+x klipper ut teksten
 • Ctrl+Alt+v åpner dialogboksen Lim inn utvalg ...
 • Velg Uformatert tekst
 • Enter

Både bilder og mange skjulte koder som kan skape problemer når teksten skal tilrettelegges for leselist, vil nå forsvinne.

Dersom en ønsker å åpne OmniPage-menyen ved hjelp av hurtigtaster i Word 2010, kan dette gjøres på følgende måte:

 • Alt (Aktiviserer Båndet), Y, deretter 2 (Nuance OCR)
 • Y, deretter 1 (Aktiverer Acquire Text). Skanner starter, vent til teksten kommer
 • Ctrl+n (Ny side i Word)
 • Alt+Ctrl+v (lim inn uformatert tekst)
 • Se over teksten / rediger teksten og lagre

OpenBook

Programmet er spesielt utviklet for synshemmede brukere og har god støtte for både blinde og svaksynte. Programmet kan brukes til å lese bøker, blader, dokumenter og annet. Ved bruk av dette programmet vil en kunne bruke vanlige skannere eller et bærbart (sammenleggbart) Pearl kamera. OpenBook installeres lokalt på PC og kan med fordel gjøres tilgjengelig fra startmenyen. En kan også starte programmet med hurtigtasten Alt+Ctrl+o. Teksten som skannes kan leses opp ved hjelp av talen eller vises på leselist eller skjerm.

Skann tekst og hent den inn i Word

 • Start programmet
 • Plasser en side du vil skanne på platen på skanneren eller under Perl-kameraet
 • Mellomrom eller F4 for å starte skanningen
 • Det tas et bilde av teksten som skannes (bilder og grafikk ignoreres).
 • Den syntetiske talen vil lese det skannede dokumentet som nå vises som tekst i OpenBook. Ctrl stopper opplesningen, bruk piltaster til navigering. Teksten vises også på leselista.
 • Ctrl+a merker hele teksten
 • Ctrl+x klipper ut teksten
 • Bruk Alt+Tab for å gå til Word.
 • Ctrl+n for å åpne et nytt Word-dokument
 • Ctrl+v limer inn teksten i Word (Bruk Alt+Ctrl+v for å lime inn teksten uformatert.)

Det henvises for øvrig til brukerhåndboka til OpenBook for fullstendig informasjon eller til informasjon på forhandlers nettside.

Side 27 av 67