Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

ChromeVox for Chromebook

Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om ChromeVox.

Innhold i dette kapitlet:

Vi vil her anbefale at kapitelet om Chrome OS er kjent før du går videre med ChromeVox.

ChromeVox er skjermleseren for Chromebook. Den er en del av operativsystemet Chrome OS. Det betyr at den er forhåndsinstallert på alle Chromebooks. Du aktiverer ChromeVox ved å trykke Ctrl+Alt+z. Talen vil si "Muntlig tilbakemelding med ChromeVox er klar".

Skjermleseren blir også automatisk aktivert når det kobles en leselist til en Chromebook. Det kommer da frem en melding om at «Braille og ChromeVox er slått på».

Taleinnstillinger

Talesyntese

ChromeVox er tilgjengelig med norsk tale. Under Stemmeinnstillinger for tekst til tale ligger innstillinger for Talemotorer i ChromeVox. Under Talemotoren Chrome OS built-in-to-speech extension kan bedre norske bokmål stemmer aktiveres.

Det er under Stemmeinnstillinger for tekst til tale mulig å stille på Hastighet, Stemmeleie og Volum.

Legge til en norsk stemme

Innstillinger for Stemmeinnstillinger for tekst til tale aktiveres med hurtigtasten Søk+o, deretter s.
Under Talemotorer kommer du til Chrome OS built-in-to-speech extension hvor norsk bokmål (Norge) må lastes ned og installeres. Deretter må den norske talen Chrome OS Norsk Bokmål velges under Foretrukne stemmer.
Chrome OS Norsk Bokmål har nå 5 ulike stemmer (2 manne- og 3 damestemmer).

Andre norske stemmer

Det er også mulig å kjøpe rimelige stemmer i Play Butikk Vocalizer TTS Tale (Norsk). Her kan det velges mellom Henrik og Nora.
Under Acapela TSS Engine kan andre norske stemmer som Bente, Elias, Emilie, Kari og Olav kjøpes for nedlastning.

ChromeVox-tasten

Alle skjermlesere har sin egen tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. ChromeVox-tasten er Søk-tasten, som ligger på samme sted som CapsLock på et PC-tastatur.

Når ChromeVox er aktivert, kan du få lest opp det som blir markert på skjermbildet ved å navigere med tastatur eller musepeker. Tabulatortast går til neste element og Shift+Tabulator går til forrige element. Kommandoer i skjermleseren bruker som regel ChromeVox-tast i kombinasjon med andre taster.

ChromeVox-tast sammen med mellomrom eller Enter brukes til å aktivere elementet som er i fokus. Et trykk på en markørhenter på leselista kan også brukes for å aktivere elementet i fokus.

Trege taster på ChromeVox-tast

Det er mulig å trykke raskt to ganger på ChromeVox-tasten (Søk-tasten) for å slå på det som kalles «trege taster» (sticky keys). Talen vil si «trege taster slått på/av». Dette er ikke det samme som «trege taster» i Windows. Modusen tilsvarer omtrent det som kalles «hurtignavigering» når du bruker tastatur med VoiceOver på iPhone/iPad eller Mac. Det som skjer er at det aktiveres en modus der du slipper å holde inne ChromeVox-tasten når du gir kommandoer til skjermleseren. Modusen slås av igjen med to raske trykk på ChromeVox-tasten.

ChromeVox-panelet og kommandomenyer

Når skjermleseren ChromeVox er aktivert, ligger ChromeVox-panelet øverst i skjermbildet. Panelet er delt inn i kategorier som gir en oversikt over tilgjengelige funksjoner i aktuell app og en del innstillinger. Panelet med kommandomenyene er «tilgjengelig» når det er startet en app.

ChromeVox-panelet åpnes med ChromeVox+. (punktum). Du navigerer mellom kategoriene med piltaster høyre/venstre. For å navigere innenfor en kategori brukes piltast ned/opp eller les fremover/bakover på leselista. Enter-tast eller markørhenter på leselista kan brukes for å aktivere det som er i fokus.

Under hver kategori er hurtigtastene til ChromeVox gjengitt. Kategoriene består av: Søk, Hopp, Tale, Faner, ChromeVox, Handlinger, Overskrift, Landemerke, Link, Skjema, Tabell.

Over kategoriene vises Punktskriftteksting («leselistviseren») med visuell skrift og punktskrift når denne er slått på.

Det er mulig å navigere i ChromeVox-menyer ved å bruke tabulator. Du kan da velge mellom ChromeVox menyer, Alternativer for ChromeVox eller Slå av ChromeVox. Bruk Søk+mellomrom for å aktivere et valg. Ofte kan det være lurt å ha åpnet en App, eksempelvis Google Chrome for å få tilgang til "alle" ChromeVox menyer og Alternativer for ChromeVox. Uten en App åpnet vises bare ChromeVox panelet.

Bilde: ChromeVox-panelet
ChromeVox-panelet med kommandomeny aktiveres med ChromeVox+. når en app er aktiv

Kategorien ChromeVox med veiledning

Under kategorien ChromeVox vil du bl.a. kunne velge mellom visning av 6-pkt. og 8-pkt. punktskrift, og du kan aktivere Punktskriftteksting («leselistviseren»). Her er det også en meget nyttig ChromeVox-veiledning som gir grunnleggende informasjon om bruk av ChromeVox og lenker til oversikt over nyttige hurtigtaster. Veiledningen kan aktiveres direkte med ChromeVox+o+t, Esc avslutter veiledningen.

Les mer om ChromeVox sin tilgjengelighet

På Googles egne sider beskrives det mer detaljert om hvordan ChromeVox kan benyttes ved lenka: Bruk den innebygde skjermleseren - Chromebook Hjelp (google.com)

Punktskrift og leselist

I ChromeVox er det mulig å gjøre flere innstillinger for tilpassing av punktskrift og bruk av leselist. Dette gjelder for eksempel innstilling av punktskrifttabell, som bør være satt til norsk punktskrift. Valg av visning av 6 eller 8 punkts punktskrift på leselista gjøres også her.

Alternativer for ChromeVox:

Den raskeste veien for å komme til Alternativer for ChromeVox er via ChromeVox panelet. Det anbefales å først åpne en App, eksempelvis Google Chrome. Trykk deretter ChromeVox+. (punktum), bruk Tab frem til Alternativer for ChromeVox (innstillingsknapp) og Søk+mellomrom for å aktivere.

En annen vei er å gå via Hurtiginnstillinger. Gå til Statusfeltet (Alt+Shift+s) som åpner Hurtiginnstillinger. Bruk Tab frem til Innstillinger og aktiver valget med Søk+mellomrom. Nå brukes Tab for å komme til Avanserte (Søk+mellomrom for å aktivere). Bruk Tab til Tilgjengelighet (Søk+mellomrom for å aktivere). Tab videre til Administrer tilgjengelighetsfunksjoner (Søk+mellomrom for å aktivere). Deretter navigerer du med Tab frem til Åpne innstillinger for ChromeVox og (Søk+mellomrom for å aktivere).

Under Alternativer for ChromeVox er det flere sentrale innstillinger som eksempelvis tale, lyder og Tegnsettingsekko. Under Punktskrift ligger sentrale innstillinger ved bruk av leselist.

 • Punkttabell for 8 pkt. punktskrift
 • Slå på Tekstbryting
 • Vis punktskriftkommandoer i ChromeVox-menyene
 • Innstillinger for leselistviser (Virtuell leselist)
 • Bluetooth for å koble til en leselist

Her kan det også velges mellom 3 nivå på Tegnsettingsekko (ingen, noe eller alle) og om tall skal leses opp som Ord eller Siffer.

Det kan også være nyttig å slå ned følsomheten på Styreplata (muspad) siden det kan være lett å komme borti musstyringa ved bruk av tastaturet.

Elementtype er vist på leselista etter elementnavnet, f.eks. lnk etter linker. Vi har ikke sett noen mulighet for å endre dette.

Nyttige kommandoer

Du kan gjøre enkelte oppgaver raskere ved hjelp av hurtigtaster. For en som bruker leselist, og ikke kan bruke mus, er hurtigtastene sentrale for å kunne betjene en Chromebook. Ved å gjøre et søk på «Hurtigtaster på Chromebook» på nettet vil du raskt kunne få en oversikt over sentrale taster.

Vi minner om at ChromeVox-tast er synonymt med Søk-tast, dvs. at du bruker denne tasten i kombinasjon med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren.

Noen kommandoer:

 • Adresse og søkefelt: Ctrl+l / Alt+d
 • Appvelger (Bokhylla): Alt+Shift+l
 • Kan deretter velge å navigere med leselista eller piltaster, Enter for å åpne, ChromeVox+mellomrom
 • Avslutte aktuelt bilde: Esc
 • Avslutte flere faner/apper: Ctrl+shift+w
 • Bokmerkelinja: Alt+Shift+b
 • Bytte mellom apper: Alt+tab
 • ChromeVox-panelet: ChromeVox+. (ChromeVox+punktum).
 • Lukke en fane: Ctrl+w
 • Opprette ny fane: Ctrl+t
 • Punktskriftteksting (leselistviser): ChromeVox+a+b
 • Statusfeltet: Alt+Shift+s
 • Tastehjelp (læremodus): ChromeVox+o+k
 • Verktøylinja: Alt+Shift+t

Tale

 • Innskrivingsekko: ChromeVox+a, t
 • Stopp tale midlertidig: Ctrl
 • Tale av og på: ChromeVox+«kutt-lyden-tast» (på tastaturet)
 • Reduser talehastighet: ChromeVox+Shift+å
 • Øk talehastighet: ChromeVox+å

Les tekst

 • Les fra markør eller nåværende plassering: ChromeVox+r
 • Linje: Pil opp/ned

Internettkommandoer

Med kommandoen ChromeVox+. vil navigasjonsmenyen åpnes og kommandoene for Internett ligger under kategoriene Hopp, Overskrift, Landemerke, Link, Skjema og Tabell. ChromeVox har som andre skjermlesere mulighet for å navigere ved bruk av elementlister og bokstav-/kortkommandoer. Husk at ChromeVox-menyen er tilgjengelig når appen Google Chrome er startet.

Under har vi gjengitt de mest sentrale kommandoene ved bruk av Internett:

Elementlister

Ved bruk av Elementlistene vil ChromeVox-panelet åpnes. Det er listeverktøy for Lenker, Overskrift, Skjema og Tabell.
I elementlistene navigeres det med piltaster ned/opp i listen, eller bruk kommandotaster for les fremover og bakover på leselista. Trykk Enter på tastaturet eller markørhenter på leselista for å aktivere. Esc lukker listeelementet.

Hurtigtaster i ChromeVox som lager listeverktøy:

 • Lenkeliste: ChromeVox+Ctrl+l
 • Overskriftliste: ChromeVox+Ctrl+h
 • Skjemaliste: ChromeVox+Ctrl+f
 • Tabelliste: ChromeVox+Ctrl+t

Bokstavnavigasjon

Ved bruk av bokstav-/kortkommandoer må også ChromeVox-tasten brukes sammen med en bokstav. Brukes det en leselist med punkttastatur kan også bokstavkommandoene trykkes med bokstaven+mellomrom (akkord) på leselista. Her kan det være nyttig å aktivere trege taster hvor det aktiveres en modus der du slipper å holde inne ChromeVox-tasten når du gir kommandoer til skjermleseren. Modusen slås på/av med to raske trykk på ChromeVox-tasten.

 • Checkbox (avmerkingsrute): ChromeVox+x
 • Grafikk (illustrasjon): ChromeVox+g
 • Knapp: ChromeVox+b
 • Kombinasjonsfelt: ChromeVox+c
 • Landemerke: ChromeVox+; (semikolon)
 • Lenke: ChromeVox+l
 • Neste besøkte lenke: ChromeVox+v
 • Neste skjemafelt: ChromeVox+f
 • Overskrift: ChromeVox+h
 • Overskriftene på nivå 1 til 6: ChromeVox+tallet for nivået på overskrifta du søker etter
 • Skjemafelt: ChromeVox+e
 • Tabell: ChromeVox+t
 • Tidligere besøkte lenke: ChromeVox+Shift+v

For å bla motsatt vei kan du benytte ChromeVox+Shift + ønsket hurtigtast. For eksempel skal ChromeVox+Shift+e bringe fokus til forrige skjemafelt.

Annen navigasjon

 • Gå til neste linje: ChromeVox+pil ned
 • Gå til forrige linje: ChromeVox+pil opp
 • Gå til bunnen av en side: ChromeVox+Ctrl+pil høyre
 • Gå til toppen av en side: ChromeVox+Ctrl+pil venstre

På tastaturet kan det være piltast venstre og høyre etter Esc tast som kan benyttes til navigasjon til forrige og neste side.

Bokmerker

Sider du bruker ofte kan du legge i Bokmerkelista. Slik gjør du:

 • Åpne sida du vil bokmerke
 • Trykk Ctrl+d
 • Trykk Enter om du er fornøyd med navnet som blir foreslått eller rediger det slik du vi ha det

For å finne tilbake til bokmerkene dine gjør du:

 • Alt+f for å aktivere Menyen
 • Bruk piltast ned til Bokmerker, eller skriv "b", trykk Enter
 • Bruk piltaster til du finner rett bokmerke eller første bokstav i det bokmerket du vil åpne
 • Trykk Enter (om du bare har ett bokmerke på den bokstaven du trykker åpner den seg med en gang)

Tekstbehandling med ChromeVox

Google Apper og Google Workspace

Google Workspace (tidligere G Suite) og Google Apper er en programpakke med de viktigste verktøyene du trenger for kommunikasjon, lagring og samarbeid.

Google Workspace og Google Apper inneholder «standard programvare» som dokumenter, regneark, presentasjoner m.m. samt mulighet for samskriving og deling.
Programmene kommer som web-applikasjon med tilgang fra nettleseren din fra nettsiden www.google.com. I stedet for å åpne program/app som ligger lokalt, så åpner du åpner du en applikasjon i en nettleser. Google Apper er tilgjengelig i alle nettlesere og derfor også tilgjengelig på alle enheter og operativsystemer.

Med privat Google konto har alle tilgang til Google-Apper og noe lagringsplass. Abonnement løsninger med Google Workspace, eller bruk av Chromebook på skole eller jobb, vil trolig ha tilgang til Google Workspace som har flere funksjoner og tilleggstjenester (brukerstøtte, lagringsplass m.m.).
Google Workspace er tilgjengelig som abonnement i forskjellige nivåer og prisklasser. Les mer på Google sine sider om Google Workspace.

Å jobbe med tekstbehandling på Chromebook med ChromeVox krever litt mer tilvenning om du er kjent med bruk av Microsoft Word i Windows og skjermleserprogram.

Det å åpne og lese dokumenter med bruk av piltaster til navigering og bruk av lydstøtte for å lese teksten er ganske oversiktlig. Det er også oversiktlig å opprette, skrive og redigere tekster. Lagring av dokumenter og åpning av dokumenter er for så vidt også greit, men her må det benyttes mer søkefunksjon og tale, siden det ikke finnes en tradisjonell filbehandler.

Mer utfordrende er det å skulle åpne et dokument for å lese det med navigasjonstastene les fremover og les bakover på leselista. I teksten under har vi forklart dette nærmere og hvilke strategier en kan prøve å benytte for å få «full kontroll» på tekstbehandling med ChromeVox.

Google Dokumenter (Docs)

Det er flere måter å starte Google Dokumenter (Docs) på. En enkel måte er å ha ikonet for Docs på Bokhylla. Da er det enkelt å navigere fra Appvelgeren (Alt+Shift+l) og deretter bruke piltast høyre til appen som aktiveres med Enter.

Det er også mulig å bruke Google Drive i nettleseren for å starte Google-apper som Dokumenter, Presenter, Regneark osv.

 • Gå til adresselinja i nettleseren med Ctrl+l
 • Skriv inn drive.google.com og tykk Enter
 • Når Google Drive er åpnet, trykker du Shift+t for tekstbehandling, Shift+p for Presenter og Shift+s for Regneark

Når du åpner Docs fra Google Drive med Shift+t, åpnes en ny fane og skrivemarkøren går rett til tekstområdet (nytt dokument).

Under nedtrekksmenyen Hjelp (Alt+Shift+h eller Alt+h) ligger det en oversikt over alle hurtigtaster for formateringer og navigasjon.

Kommer du ikke direkte i redigeringsmodus, må du starte et nytt dokument med +-ikonet.

Åpne et dokument

Når du starter Dokumenter som beskrevet over, er det nokså enkelt å finne filer ved å bruke søkefunksjonen. Søkefeltet finner du med ChromeVox+e. Skriv inn filnavn og bla i treffene med piltastene. Dokumentet åpnes ved å trykke Enter på ønsket fil. Fila ligger «egentlig» lagret i Google Drive, men vises også i Dokumenter sin filliste.

Når dokumentet åpnes vil ChromeVox gi deg mye nyttig informasjon om det. Talen begynner å lese dokumentet automatisk. Trykk Ctrl for å stoppe automatisk opplesing av dokumentet.

For å åpne Word-dokumenter i Docs på en enkel måte, bør filene være lagret i formatet .doc og ikke .docx. Åpnes et Word-dokument med formatet .docx, vil fila først vises i et visningsprogram. Du vil få et valg om å Åpne med Google Dokumenter. Trykk Enter for å aktivere for videre lesing og redigering.

Er du i et dokument og ønsker å åpne et annet dokument, brukes hurtigtasten Ctrl+o for å komme til dialogboksen Åpne en fil. Søkefeltet finner du med ChromeVox+e. Skriv inn filnavn og bla i treffene med piltastene. Dokumentet åpnes ved å trykke Enter på ønsket fil.

Nytt dokument

Når du starter Docs opprettes det et nytt dokument som er klart til redigering. Det er også mulig å opprette et nytt dokument fra Fil-menyen med Alt+f og pile ned til ny og utføre valget med Enter. Dokumentet blir automatisk lagret med filnavnet «Dokument uten navn». Ønsker du å gi dokumentet et annet navn, trykker du Alt+f (Alt+Shift+f) for å åpne fil-menyen. Deretter bruker du pil ned til «Gi nytt navn», skriv inn navnet eller bruk det foreslåtte filnavnet som er hentet fra første linje. Trykk Enter.

Navigasjon med leselist i dokumenter

I utgangspunktet navigeres teksten med leselista uten markørfølging, slik at det som vises i skjermbildet ikke hele tiden samsvarer med teksten som gjengis på leselista og i Punktskriftteksting (leselistviser).

Når du åpner et dokument, går fokus til første linje. Når dokumentet er lastet inn vil talen starte automatisk lesing. Ved bruk av les fremover-funksjonen på leselista vil du kunne lese første linje. På slutten av linja vil talen gi beskjed om «ny linje» samtidig som det på leselista står mled (betyr "multilinje redigeringsfelt") etter den siste teksten i linja. For å kunne navigere videre i teksten til neste linje må du bruke pil ned. I noen tilfeller ChromeVox+pil ned. Når du nå bruker les fremover-tast på leselista vil teksten vises ved at du leser gjennom første linje på nytt og deretter kan navigere videre mens markøren står igjen.

En annen strategi kan være å slå på det som kalles «trege taster» ved å trykke raskt to ganger på ChromeVox-tasten (Søk-tasten). Nå endres navigasjonen til å lese med markørfølging. Ved å bruke les fremover og les bakover vil du nå kunne lese gjennom dokumentet med leselista og markøren følger med gjennom dokumentet.

En annen måte, ved starten av lesning av dokumenter, kan være å bruke ChromeVox+pil opp i dokumentet for deretter å kunne navigere med leselista. Av og til vil det fungere med å benytte pil ned/opp for å sette fokus til dokumentet og deretter kunne navigere med les fremover og les bakover på leselista. Du leser da uten markørfølging.

Hva som blir den beste strategien for å navigere i dokumenter med leselist vil trolig kunne variere, det er derfor vanskelig å kunne beskrive en entydig strategi.

Bruk av nedtrekksmenyer

Siden bl.a. Google Dokumenter har ei «vanlig» menylinje (nedtrekksmenyer) i stedet for Båndet som du finner i Microsoft Office, kan det være noe enklere å orientere seg i menyene i Google Dokumenter med hurtigtaster.
Du når alle menyene ved hjelp av tastekommandoer. Alt tasten + "en bokstav" for å nå en meny. Det er bokstavene for de engelske menynavnene som også brukes på norsk.

 • Fil-meny: Alt+f
 • Rediger-meny: Alt+e (edit)
 • Visning-meny: Alt+v
 • Sett inn-meny: Alt+i (insert)
 • Format-meny: Alt+o
 • Verktøy-meny: Alt+t (Tools)
 • Tillegg-meny: Alt+n
 • Hjelp-meny: Alt+h
 • Tilgjengelighet-meny: Alt+a (Accessibility)
 • Tell ordene: Ctrl+Shift+c

Formatering i Docs

Du finner det du trenger i menyene, men for å effektivisere arbeidet kan det være nyttig å lære hurtigtaster for formateringer du gjør ofte. Her er noen av de mest aktuelle. Marker teksten du ønsker å gi formatering (Shift+piltaster) eller bruk kommandoene på/av ved redigering av teksten.

 • Fet skrift (bold): Ctrl+b
 • Kursiv (italics): Ctrl+i
 • Normal tekst: Ctrl+Shift+0
 • Du kommer også tilbake til Normal med å trykke Enter to ganger
 • Nummerert liste: Ctrl+Shift+7
 • Overskrifter: Ctrl+Alt+1-6 for overskrift 1 til 6
 • Punktmerket liste: Ctrl+Shift+8
 • Understreking: Ctrl+u

Diktering og tekstopplesning

Diktering

Diktering heter «Stemmestyrt skriving»​ i Docs. Funksjonen ligger under Verktøy i rullegardin menyen.Verktøy menyen åpnes med Hurtigtast Alt+t​.
Naviger med piltaster til Stemmestyrt skriving og trykk Enter for å starte​. Det er også mulig å diktere tegnsetting og ny linje. Ved å trykke Esc avsluttes dikteringen. Stemmestyrt skriving skal også kunne nås med kommandoen Ctrl+Shift+s.

Tekstopplesing

Talesyntesen kan lese teksten fra markøren med kommandoen ChromeVox+r. Lesingen stoppes med Ctrl. Brukes kommandoen på nytt vil talen lese fra der den ble stoppet. Talesyntesen vil også aktiveres ved bruk av piltast opp/ned for å aktivere lesing av en linje.

Microsoft 365 på Chromebook

Åpnes et dokument fra Microsoft 365 f.eks. i Word online i nettleseren Google Chrome vil du kunne navigere med les fremover og les bakover på leselista siden dokumentet her leses med markørfølging. Online-versjonen av MS Office 365 fungerer ganske godt på Chromebook.

Bruk av appen Word som kan lastes ned fra Google Play og brukes sammen med et Office-abonnement fungerer ennå ikke med ChromeVox.

Lydbøker i nettleser på Chromebook

Daisy og appen Tibi

Det er foreløpig ingen avspillingsprogram som spiller av lydbøker i
DAISY-format fra Statped eller Tibi. Men på nyere versjoner av Chromebook er det mulig å laste ned appen Tibi og bruke denne.

Nettleserbok

Du kan lytte til lydbøker i nettleser på Chromebook. I nettleseren Google Chrome er det mulig å laste ned og spille av en "nettleserbok" som følger standarder i nettleseren. Det er da mulig å navigere i store deler av boka som en nettside med bruk av ChromeVox og tilhørende Internett kommandoer. Tekstopplesing vil da eksempelvis fungere med å lese fra markør eller nåværende plassering med ChromeVox+r eller linjer med pil opp og ned.

Side 23 av 67