Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

JAWS for Windows

Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om JAWS.

Innhold i dette kapitlet:

JAWS er et skjermleserprogram for Windows som kan formidle skjerminnhold via talesyntese og punktskrift. Programmet leveres med norsk talesyntese. JAWS har ikke innebygd støtte for forstørring, men i programpakken Fusion er ZoomText integrert som forstørringsprogram der JAWS kjører som skjermleser, lenke til hurtigtaster i Fusion

Noen viktige innstillinger i JAWS

JAWS-tast

JAWS har som de fleste skjermleserprogrammer valgt en tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. Denne tasten omtales her som JAWS-tasten. Som standard innstilling er tasten Ins satt som JAWS-tast, men du kan velge CapsLock eller Scroll Lock som JAWS-tast. Flere bærbare PC-er har ikke Ins-tast, så det vil derfor i flere tilfeller være lurt å velge CapsLock som JAWS-tast (for laptop layout).
Innstillingen gjøres ved å søke på tastatur i Settings Center som er omtalt senere.

Oppstartsveiviser

JAWS har en veiviser som gjør det lett å stille inn viktige funksjoner i programmet. Denne veiviseren dukker automatisk opp første gang JAWS startes etter at programmet er installert. Trenger du Oppstartsveiviser senere, finner du den under Hjelp i JAWS hurtigmeny (JAWS-tast+j, Hjelp, Oppstartveiviser).

I Oppstartsveiviser kan du blant annet stille inn:

 • Valg om deltakelse til forbedring av Freedom Scientific Produkter (JAWS)
 • Talehastighet, tegnsetting, tastaturekko
 • Kjør JAWS innstillinger, som automatisk ved oppstart av PC og om JAWS skal kjøres i systemstatusfeltet
 • Hvilket tastaturoppsett (stasjonært eller bærbart), valg av Skjemamodus og om JAWS skal aktivere støtte for Virtuelle Båndmenyer, samt bruk av talltastaturet (NumLock) ved oppstart
 • Innstillinger for hjelpenivåer
 • Punkt -og leselistinnstillinger samt valg av språk

Disse innstillingene er også tilgjengelige fra JAWS Settings Center (JAWS-tast+6). Flere av innstillingene omtales nærmere nedenfor.

Settings Center

I Settings Center kan du stille inn mye i JAWS-programmet. Settings Center kan åpnes med JAWS-tast+6 direkte eller via JAWS-menyen:

 • Trykk JAWS-tast+j
 • Velg Verktøy
 • Velg Settings Center

Ved denne metoden åpnes Settings Center med Standard-fila åpnet. Da gjør du innstillinger for alle programmer. Om JAWS-tast+6 benyttes åpnes innstillingene for det programmet som er aktivt.

Til venstre i Settings Center er det en treoversikt med mange kategorier som har underliggende elementer. Til høyre utføres ulike valg og innstillinger. En kan navigere uten bruk av mus i kategoriene som åpnes og lukkes med høyre og venstre piltast. Du kan videre benytte piltaster opp og ned for å navigere i elementene. For å skifte fokus fra treoversikten trykkes F6 (tilbake med Shift+F6). Mellomrom benyttes til å krysse av eller på.

Bilde: JAWS Settings Center
JAWS Settings Center, her valgt med Standard (alle programmer)

I søkefeltet øverst kan du søke på kategoriene du ønsker å gjøre endring i og justere innstillingene i trefflista under. Gjelder innstillingene for alle programmer (standard) velges dette ved Ctrl+Shift+d. Har du åpnet et program, eksempelvis Google Chrome, vil innstillingene gjelde for dette programmet.JAWS Settings Center standard (alle programmer)

Slik kan du gjøre:

 • Trykk JAWS-tast+6 for å åpne Settings Center
 • Du kommer inn i et søkefelt der du kan skrive inn hva du ønsker å justere. Trykk Enter
 • Trykk Tab for å komme til trefflista for søket ditt

Her kan du gjøre ønskede valg. Trykk OK-knappen når du er ferdig for å lagre innstillingene dine. For hvert valg finnes det også en beskrivelse over hva som kan endres. Det finner du ved å trykke Tab når du står på et alternativ i trefflista.

JAWS hurtigmeny

JAWS hurtigmeny er kontrollpanelet i JAWS, der du får tilgang til alle funksjoner i programmet.

Åpne JAWS hurtigmeny ved å klikke på JAWS-ikonet eller trykk JAWS-tast+j. Første valg i JAWS-menyen er Innstillinger, Grunnleggende. En dialogboks med Generelle innstillinger åpnes. Her kan det være nyttig å være oppmerksom på følgende:

Støttemeldinger

Dersom du syns JAWS snakker for mye, kan noe justeres her. Standardinnstillingen er "Les meny og kontrollhjelp". Dersom "Slå av meny- og kontrollhjelp" velges i stedet, blir det noe mindre prat fra talesyntesen.

Hurtigtast

Her kan det også være nyttig å endre innstillingen. Ved installasjonen er det krysset av for Les alt. Det anbefales å sette denne til Av.

Start JAWS automatisk

Ved å trykke på denne får du tre valg:

 • Start JAWS i påloggingsskjermen
 • Start JAWS etter innlogging for alle brukere
 • Start JAWS for denne brukeren

Med det siste valget kan du bestemme om dette skal skje alltid, aldri eller etter innstillingen for Start JAWS for alle brukere.

Hvis du ønsker at JAWS skal startes automatisk når PC-en blir slått på, må du sette kryss i begge avkrysningsboksene.

Valg av tastatur

Her kan du velge mellom Desktop (stasjonært) og Laptop (bærbart) tastatur avhengig av hvilken PC du skal bruke. For bærbart tastaturoppsett finnes det i hjelpesystemet til JAWS oversikt over kommandoene (JAWS-tast, Hjelp, JAWS hjelpeemner, tastatur, bærbar).

Kjør JAWS fra systemstatusfeltet

Systemstatusfeltet er plassert på høyre side av oppgavelinjen (ved klokka) og inneholder ulike programikoner som viser status og varsler, eksempelvis volum og internettforbindelse. Denne innstillingen kan det være nyttig å krysse av for. Dersom du nytter Alt+Tab for å bla gjennom åpne program, vil du også komme innom JAWS dersom det ikke er avkrysset her. Når JAWS åpnes fra systemstatusfeltet vil JAWS-vinduet forsvinne av seg selv fra skjermbildet etter at innstillinger er gjort. Da slipper du å minimere JAWS-vinduet. Når JAWS kjøres fra systemstatusfeltet åpnes JAWS menyen med JAWS-tast+j.

Bilde viser menyen når JAWS kjøres fra systemstatusfeltet
Kjør JAWS fra systemstatusfeltet

Oppdatering av JAWS

Du får automatisk melding om at det er kommet en ny oppdatering innen den JAWS-Versjonen du har. Om du jobber i et nettverk, for eksempel et kommunalt nettverk, som ikke lar deg laste ned oppdateringer, kan det være greit å skru av denne meldingen. Det gjør du slik:

 • JAWS-tast+j - Åpner JAWS hurtigmeny
 • Velg Innstillinger
 • Velg Grunnleggende
 • Ta bort krysset for Automatisk melding om oppdateringer
 • Trykk på OK-knappen

Du kan selv sjekke om det finnes nye oppdateringer slik:

 • JAWS-tast+j - Åpner JAWS hurtigmeny
 • Velg Hjelp
 • Velg Sjekk etter Oppdateringer
 • Følg veiledningene u prosessen

Punktskrift og leselist

Visningsmodi

JAWS har flere måter å presentere et skjermbilde på. Her omtales de mest sentrale.

Linjemodus

I linjemodus blir skjermbildet forsøkt vist slik det ser ut på skjermen, slik at det som står på samme linje på skjermen også står på samme linje på leselista. I vanlig tekst er dette helt greit, men på skrivebordet vil en se tekster tilknyttet flere ikoner samtidig. Det kan virke forvirrende om en ikke er vant til det.

Strukturmodus

Dette er standardinnstillingen i JAWS. Strukturmodus viser mye informasjon om det elementet som er aktivt (valgt) i skjermbildet. Til et valg i en dialogboks vil en på leselista lese det aktuelle valget, men også tittelen på dialogboksen, hvilket nummer i rekka med valg elementet er, om det er avkrysset eller ikke, og så videre.

Strukturmodus må brukes i Excel. Da vises mye informasjon om den aktive cella, men cellene rundt vises ikke. Strukturmodus må også brukes i Outlook.

Vanligvis kan en skifte mellom disse modiene ved hjelp av en funksjonstast på leselista. Det vil variere fra leselist til leselist hvilken eller hvilke taster en skal bruke.

Virtuell PC-markør (Virtuell fokus)

JAWS går over til å bruke virtuell PC-markør når teksten på skjermen er i HTML-format. Det er den blant annet på Internett og i PDF-dokumenter. Når virtuell PC-markør er aktiv, vil leselistbrukeren kunne lese hele internettsider uten å «skifte» skjermbilde. Lesingen foregår ved hjelp av Pil Ned eller betjeningstastene på leselista. Det er ikke mulig å skrive tekst fra tastaturet når JAWS bruker Virtuell PC-markør. For å skrive må du skifte til skjemamodus. Virtuell fokus kan aktiveres i andre dokumentformat (f.eks. Word) med JAWS-tast+z.

Datapunkt, fullskrift og kortskrift

JAWS kan vise punktskrift på leselista både i 8-punkt (Datapunkt), fullskrift (Litterær 6-punkt) og kortskrift i nivå 1, 2 og 3. I Settings Center stilles dette slik:

 • JAWS-tast+6 - åpner Settings Center
 • Shift+Ctrl+d - Åpner Standard-innstillingene
 • Skriv Kortskrift i søkefeltet
 • Trykk Tab til treffene
 • Velg første valg, Kortskrift og trykk F6 for å komme inn i vinduet Generelt.
 • I lista for Output velger du vilken innstilling du ønsker
 • Velg OK-knappen

Valget Fullskrift vil vise teksten på leselista i 6-punkt som i ei papirbok.

Attributter

På skjermleserspråk betyr attributt et typografisk virkemiddel på tekst. De vanligste attributtene på tekst er kursiv, fet eller understreking. Under innstillinger for punkt, attributter vises en liste over hvilken tekstattributt som skal vises med punkt 7 og 8 på leselista. I utgangspunktet er Uthevet og Farge valgt. Hvis du ønsker et annet valg eller flere valg som førstealternativ, kan dette endres her.

Flashmeldinger

Flashmeldinger gir mulighet for å lese på leselista når et valg gjøres og leses med talen. Leselist flashmeldinger er korte beskjeder som vises på leselista noen sekunder. For eksempel når du trykker tasten Gå til toppen på leselista, vil dette også komme som tekst på lista. Dette kan være nyttig når du ikke bruker tale, men kan også være forstyrrende idet tekst dukker opp når noe skjer. Teksten forsvinner igjen etter en tid. Her kan du velge om slike meldinger skal vises på leselista og hvor lenge de eventuelt skal vises. Standard er at slike meldinger er skrudd på.

Hurtigtastoversikt

JAWS kan vise deg ei liste over aktuelle hurtigtaster i programmet som er aktivt:

 • JAWS-tast+w - lister opp aktuelle Windows-hurtigtaster
 • JAWS-tast+h - lister opp aktuelle JAWS-hurtigtaster

Nyttige leselistinnstillinger

I Settings Center kan du stille blant annet på følgende som gjelder leselist.

Markør

Dette valget gir deg mulighet til å endre utseende på markøren på leselista. Du velger enten PC-, JAWS eller usynlig markør, og du kan nå velge om den skal være alltid oppe, alltid nede eller blinkende. Ved valg av blinkende kan du også stille inn blinkehastighet.

Statusceller

Her gis det mulighet til å justere plassering av statusceller på leselista. Valgene er Venstre, Høyre eller Ingen. Ingen kan velges dersom du synes statuscellene er i veien når du leser på leselista.

Panorering og Tekstbryting

Hvis en ønsker at leselista kun skal vise hele ord, kan en stille inn dette ved å slå på tekstbryting. Dette valget slås på ved å søke på Panorering i Settings Center og hake av for Slå på Tekstbryting.

Markørfølging

I mange tilfeller kan det være greit å lese tekster med markørfølging. Det betyr at skrivemerket (den blinkende markøren på skjermen) følger med linje for linje når du blar deg framover i teksten med tastene på leselista.

Mange leselister har en tastekombinasjon som skrur av og på markørfølging. Dersom leselista ikke har en tastekombinasjon kan markørfølging slås på og av på følgende måte i Settings Center:

 • Søk på "aktiv m"
 • Første valget er Atkiv markør følger leselist, kryss av her
 • Velg OK

I Quicksettings kan det stilles slik:

 • Trykk JAWS-tast+v
 • Skriv i søkefeltet "Aktiv følger leselist"
 • Trykk Tab og F6 for å komme til avkrysningsboksen "Aktiv følger leselist"
 • Trykk Mellomrom for å sette eller ta bort avkrysningen. For at markøren skal følge

Leselistviseren

JAWS har et tilleggsprogram som heter Leselistviseren. Når dette programmet er aktivt, vises et vindu øverst i skjermen. I dette vinduet gjengis den teksten som til enhver tid vises på leselista.

I nyere versjoner av JAWS (2020/21) kan Leselistviseren aktiveres på flere måter. En metode er å søke på Leselistviser i Settings Center. Når Leselistviser er aktivert vil "programmet" starte automatisk sammen med JAWS og leselista. Under Vis stil kan det velges 3 ulike visningsmodus:

 • Punkt tekstvisning, viser bare visuell tekst
 • Visning av leselistpunkter, viser bare punkt
 • Leselistpunkter tekstvisning, viser punkt og tekstvisning

En annen måte å aktivere leselistviser er ved å gå til Verktøy med JAWS-tast, Verktøy, Leselist og tekstvisning, Innstillinger. Her er det mulig å gjøre flere tilpasninger av leselistviseren med bl.a. plassering, størrelse og farger. Tilpasningen av leselistviseren blir lagret til neste visning. Leselistviser startes automatisk når JAWS blir startet om den er aktivert som beskrevet over. Det er også mulig å starte leselistviser med hurtigtastene JAWS-tast+Mellomrom, b, b.

Visuell følging

I JAWS er det mulig å aktivere Visuell følging av PC markøren slik at det er lettere for omgivelsene å følge med hvor markøren (JAWS) har fokus. Denne funksjonen kan aktiveres i JAWS Settings Senter under Visuell følging og velge avkryssingen Uthev Virtuell PC markør. Det er også mulig å stille inn ønskede farger, stil, gjennomsiktighet, tykkelse og mellomrom.

Tastaturverktøyet i JAWS

Med tastaturverktøyet kan du tilordne hurtigvalg til taster på leselista eller tastaturet. Du kan åpne Tastaturverktøyet slik:

 • JAWS-tast+j - JAWS hurtigmeny
 • Velg Verktøy
 • Velg Tastaturverktøy
Bilde: Tilordne taster på leselista eller tastaturet
Tilordne hurtigvalg til taster på leselista eller tastaturet

Nå åpnes verktøyet med Default-fila. JAWS-tast+8 åpner også Tasttaturverktøyet, men med innstillinger til det programmet som er aktivt på PC-en. I dette tilfellet kan du bytte til Default i lista til venstre.Tilordne hurtigvalg til taster på leselista eller tastaturet

Når Tastaturverktøy åpnes, kommer du inn i ei liste med filer (JAWS-tast+j, Verktøy, Tastaturverktøy). Filene har samme navn som de programmene som de inneholder tilpasninger til. Disse vises i venstre spalte. I høyre spalte vises de tilpasninger som er gjort til det aktuelle programmet som er i fokus i venstre spalte. Flytt mellom høyre og venstre del med Tab-tasten.

I høyre spalte er det fire kolonner. Til venstre er det en liste over de JAWS-makroer som det er tilordnet tastetrykk til. Videre mot høyre ser du det aktuelle tastetrykket, om det er spesielt for dette programmet eller er generelt, og om det er en spesiell makro for den aktuelle leselista.

Default-fila / Standard-fila

Dette er den tastaturfila som er aktiv når JAWS åpnes. Dersom det ikke er gjort andre valg til andre program, er det innstillinger i denne fila som gjelder.

Legg til nye makroer eller tastetrykk

Det kan være aktuelt å legge en makro på en annen tastekombinasjon enn den som i utgangspunktet er satt opp. Da går du fram slik:

 • Sett fokus på aktuell makro
 • Trykk Ctrl+a for å trykke ny tastekombinasjon
 • Trykk den kombinasjonen du ønsker skal bli ny hurtigtast
 • Nå vil du se at makroen har to tastekombinasjoner listet under hverandre. Begge virker nå
 • Slett et valg ved å sette fokus på det og trykk Del

Taleinnstillinger

Innstillinger for tale kan gjøres flere steder i JAWS-programmet. Her nevnes noen av de viktigste innstillingene.

Bilde: Dialogboks Stemmeinnstillinger
Stemmeinnstillinger

Når JAWS hurtigmeny åpnes med JAWS-tast+j er Innstillinger første valg. Trykk Enter og velg Stemmer, Stemmeinnstillinger .... I denne dialogboksen kan du justere hastighet og stemmeleie på den valgte stemmen. Valget Tegnsetting er et valg som justerer hvor mange skilletegn som skal leses opp. Dersom du vil at talen skal lese alle tegn, må dette valget settes til Alle. For en som leser mye med lyd, kan valget Noen være det beste.

Tale av og på

I JAWS kan talen skrus av og på med tastekommandoen JAWS-tast+Mellomrom, og deretter s. JAWS vil da rapportere "tale ved forespørsel" og bli stille.

Gjentar du tastekommandoene, rapporterer JAWS "full tale" og begynner å snakke igjen.

Andre taleinnstillinger

I Settings Center, JAWS-tast+6, kan flere innstillinger gjøres. Her må du benytte Shift+Ctrl+d slik at endringer gjelder for alle program. Skriv i søkefeltet det du vil endre.

Tastaturekko

Her kan du velge hvordan talen skal formidle det som skrives på tastaturet:

 • Av - Talen sier ingenting når du skriver
 • Tegn - Talen sier hvert tegn du skriver.
 • Ord - Talen leser hele ordet når du trykker et tegn eller mellomrom.
 • Både tegn og ord - en kombinasjon av de to valgene over.

For nye brukere som trener på touch, kan det være greit å velge ord og tegn. For andre brukere kan en slik innstilling lett oppfattes som masete, og du kan da velge ord. Du endrer permanent via Settings Center, men dersom du ønsker å gjøre det midlertidig, kan du trykke JAWS-tast+2 (2 på vanlig tastatur) og bytte mellom de fire valgene.

Detekter språk

Søk på Detekter språk i Settings Center (JAWS-tast+6). Dersom denne er avkrysset (standard), kan JAWS bytte talesyntese for eksempel til engelsk når den finner engelsk tekst. Dette kan være ubehagelig fordi språkkodene ikke alltid er brukt på rett måte. For å få bort denne automatikken anbefales at dette valget ikke krysses av.

Dvalemodus

Ved hjelp av Dvalemodus kan en slå av talen for et program. Dette kan være nyttig ved bruk av andre programmer som også har talesyntese for å unngå doble stemmer, eksempelvis TangoTouch. Dette kan gjøres slik:

 • Start programmet det gjelder
 • Trykk JAWS-tast+6 for Settings Center
 • Skriv inn Dvalemodus i søkefeltet
 • Under dvalemodus velges «Slå på Punktdvalemodus»

NB! Er det ikke gjort innstillinger til dette programmet før, må det legges til en ny konfigurasjon. JAWS spør om du vil opprette en slik konfigurasjon, og du svarer ja.

Bytte av talespråk

Har du installert flere språk i talesyntesen, for eksempel norsk og engelsk, kan du bytte mellom disse med hurtigtasten Ctrl+Win+l. Finn det språket du vil ha og trykk Enter.

Automatisk lesing av nettsider

Ved åpning av en nettside vil JAWS sin talesyntese lese hele siden automatisk. Mange stopper denne lesinga midlertidig med å trykke venstre Ctrl. Automatikken kan slås av i JAWS Settings Senter under Leser. Avkryssingen i Dokument og Websider leses automatisk når de lastes må da tas bort.

Bruk av JAWS med Word

Med JAWS sine listeverktøy er det mulig å navigere i Word med å samle overskrifter og lenker i et dokument. Listeverktøy for overskrifter er JAWS kommandoen JAWS-tast+F6. Deretter kan overskriftene navigeres med piltaster eller ved å skrive første bokstav i overskrifta. Når du har fokus på ønsket overskrift trykkes Enter for å navigere til denne.
På samme måte vil det kunne fungere med lenker med JAWS-tast+F7.

JAWS hurtigtaster

Det er mulig å navigere i et Word-dokument ned noen JAWS-hurtigtaster dersom dokumentet er laget med overskriftstiler, tabeller, alternativ tekst på bilder og lister. Denne funksjonen skrus på/av med JAWS-tast+z (Virtuell fokus). Talen kvitterer valget med «hurtigtaster på» Da virker blant andre følgende hurtigtaster:

 • h - hopper til neste overskrift
 • 1 - hopper til neste overskrift på nivå 1
 • 2 - hopper til neste overskrift på nivå 2 osv1
 • t - hopper til neste tabell
 • l - hopper til neste punktliste
 • g - hopper til neste bilde/grafikk
 • p - hopper til neste avsnitt
 • u - hopper til neste ubesøkte lenke
 • v - hopper til neste besøkte lenke

Med Shift og bokstav hopper du motsatt vei. Det er ikke mulig å skrive når JAWS hurtigtaster er satt på!

Stavekontroll med JAWS

Når stavekontrollen er slått på i Word kan en bruke en JAWS-kommando, Alt+Shift+l, for å sjekke og rette stavefeil. Slik gjør du:

 • Alt+Shift+l - lager ei liste over alle stavefeilene i Word. Det er de ordene som har rød strek under som kommer i lista.
 • Bla med piltastene til ordet du vil rette
 • Trykk Enter og du kommer inn i dokumentet der "feilen" er
 • Rett det opp manuelt eller trykk Win2-tasten for å bruke Words stavekontroll for retting
 • Lag lista på nytt igjen med Alt+Shift+l
 • Hold på til du er fornøyd!

Skanne tekst, bilder og dokumenter med JAWS

JAWS har innebygd OCR og kan benyttes til å skanne fra papir eller til skanning av dokumenter. Se lenkene under.

Smartbilde (Picture Smart)

Med Smartbilde (Picture Smart) er det mulig å få JAWS til å gi detaljerte beskrivelser av bilder. Er du kjent med App-en Be My Eyes og herunder funksjonen Be My AI, vil beskrivelsene til PictureSmart fungere nokså likt. Resultatet åpner seg i et eget vindu som kan leses fra leselist og talesyntese. Det er fult mulig å kopiere fra dette vinduet.

Tilgjengelige kommandoer med Picture Smart

 • JAWS-tast, mellomrom, p, a : Beskrive og hente et bilde fra en skanner eller kamera (når skjermleserens er i fokus på bildet).
 • JAWS-tast, mellomrom, p, f : Gir en beskrivelse av en lagret bildefil i Windows Utforsker. Bildet må være i fokus når en utfører kommandoen
 • JAWS-tast, mellomrom, p, s : Gir en beskrivelse av hele skjermbildet
 • JAWS-tast, mellomrom, p, w: Gir en beskrivelse av gjeldende programvindu
 • JAWS-tast, mellomrom, p, b : Gir en beskrivelse av et bilde på utklippstavlen, f.eks. en PrintScreen
 • JAWS-tast, mellomrom, p, c : Gir en beskrivelse av en kontroll
 • JAWS-tast, mellomrom, p, ? : Gir en oversikt over tilgjengelige kommandoer med Picture Smart

Nyttige hurtigtaster

Nedenfor vises noen viktige hurtigtaster i JAWS. Dette er ikke en komplett liste, men vi har tatt med hurtigtaster som brukes ofte.

Generelle hurtigtaster

I parentes under står tilsvarende hurtigtast for bærbart tastatur når dette er valgt.

JAWS hurtigmenyJAWS-tast+j
JAWS Settings CenterJAWS-tast+6 (vanlig tastatur)
JAWS-markør- (på talltastaturet)
(JAWS-tast+p) / (JAWS-tast+')
JAWS-markør til PC-markørJAWS-tast++ (+ på talltastaturet)
(JAWS-tast+;)
Kommando søkJAWS-tast+mellomrom, deretter j
Les klokkaJAWS-tast+F12
Liste over aktive programJAWS-tast+F10
Liste over hurtigtaster i aktivt programJAWS-tast+w
Liste over JAWS-kommandoer for aktivt programJAWS-tast+h
Oppdater skjermbildetJAWS-tast+Esc
PC-markør+ (på talltastaturet)
PC-markør til JAWS-markørJAWS-tast+- (på talltastaturet)
Quick Settings av JAWSJAWS-tast+v
Slipp tast gjennomJAWS-tast+3 (vanlig tastatur)
Stopp tale midlertidigCtrl
Systemdialogfeltet (lister opp programmer)JAWS-tast+F11
TastaturhjelpJAWS-tast+1 (vanlig tastatur)
Justere tastaturekko (lagres ikke)JAWS-tast+2 (vanlig tastatur)
Les tittellinja til aktivt vinduJAWS-tast+t

Taleinnstillinger

Tale av og påJAWS-tast+mellomrom, deretter s
Stopp tale midlertidigvenstre Ctrl
Endre språkCtrl+Win-tast+l
Endre stemmeprofilCtrl+JAWS-tast+s
Justere hastighet raskereAlt+Ctrl+page up
Justere hastighet saktereAlt+Ctrl+pagedown
Justere volum JAWS (2021)JAWS-tast+mellorom+v, j, pil opp/ned
Justere volum Windows (2021)JAWS-tast+mellorom+v, s, pil opp/ned

Les tekst

Tegnpil høyre/venstre NumPad 5 (JAWS-tast+,)
OrdJAWS-tast+NumPad 5 (JAWS-tast+k)
Tegn med markørNumPad 6 (JAWS-tast+.)
Ord med markørJAWS-tast+ NumPad 6 (JAWS-tast+l)
Linjepil opp/ned
Les fra her / dokumentJAWS-tast+pil ned / JAWS-tast+2 (NumPad)
Les setningAlt+NumPad 5 (JAWS-tast+h)
Les forrige setningAlt+pil opp (JAWS-tast+y)
Les neste setningAlt+pil ned (JAWS-tast+n)

Hurtigtaster i Microsoft 365

Excel

Les celleadresseJAWS-tast+c
Les formel i cellaJAWS-tast+F2
Les hvordan cellekanten ser utAlt+Shift+b
Les skjermkoordinatene til utsnittet på skjermenAlt+Shift+v
Liste over tilgjengelige arkCtrl+Shift+s

Outlook

Gå til liste over globale verktøyelementerJAWS-tast+F8
Gå til liste over vedleggJAWS-tast+a

Hurtigtaster i et nettleserprogram

Hopp til neste avsnittp
Hopp til neste avkryssingsboksx
Hopp til neste element av samme types
Hopp til neste grafikkg
Hopp til neste knappb
Hopp til neste kombinasjonsboksc
Hopp til neste landemerkeø
Hopp til neste ubesøkte lenkeru
Hopp til neste besøkte lenkev
Hopp til neste listel (L)
Hopp til neste listeelementi
Hopp til neste objekto
Hopp til neste overskrifth (nivå:1- 6)
Hopp til neste radioknappr
Hopp til neste rammem
Hopp til neste innskrivingsfelte
Hopp til neste skjemafeltf
Hopp til neste tabellt
Hopp til neste tekstområden
LenkelisteJAWS-tast+F7
OverskriftslisteJAWS-tast+F6
RammelisteJAWS-tast+F9
SkjemafeltlisteJAWS-tast+F5
Søk på aktuell sideCtrl+f
Virtuell PC-markør på/avJAWS-tast+z

For å flytte seg motsatt vei kan en benytte Shift+ønsket hurtigtast.

Side 17 av 67