Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Skjermleser i Windows

Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om Skjermleser.

Innhold i dette kapitlet:

Windows sin skjermleser heter Skjermleser (Narrator). Skjermleser er bl.a. tilgjengelig i fra Windows innstillinger under Hjelpemiddelsenter. Kommandoen Windowstast+u åpner Windows Hjelpemiddelsenter. Her kan det gjøres tilpasninger i Windows for Syn, Hørsel og samhandling.

I kategorien Syn kan det gjøres endringer innenfor Skjerm, Markør- og pekerstørrelser, Forstørrelsesprogram, Fargefiltre, Høykontrast og Skjermleser. I Windows sine Hjelpemiddelinnstillinger har Windows støtte for visuelle tilpasninger med bl.a. forstørring samtidig som Skjermleser kan benyttes.

Skjermleser kan formidle skjerminnhold via kunstig tale og/eller punktskrift. Talen vil lese opp det som er i fokus, samtidig som en visuell omramming viser hvor Skjermleser har fokus. I Windows må det lastes ned støtte for leselist og punktskrift.

Ved bruk av Skjermleser kan PC-en styres ved hjelp av kommandoer i Windows, kommandoer i ulike programmer og spesifikke kommandoer for Skjermleser. Dermed kan personer med blindhet eller sterkt nedsatt syn kontrollere PC-en uten en mus til å fullføre oppgaver.

På nettsidene til Windows support finner du en komplett Veiledning i bruk av Skjermleser.

Skjermleser kan startes og avsluttes med kommandoen Ctrl+Win+Enter. Denne Snarveitasten må da ikke være deaktivert i innstillinger for Skjermleser. Ved oppstart vil det komme opp et dialogvindu med informasjon og ulike valg. I dialogvinduet er det bl.a. informasjon om tastaturhjelp slås på med CapsLock+1 og av med å trykke samme CapsLock+1 to ganger. Denne dialogboksen kan deaktiveres med å hake ut i feltet Ikke vis på nytt om du ikke ønsker den skal vises neste gang du starter Skjermleser. Velg OK knapp om du bare vil lukke dialogboksen.

Bilde: Oppstartdialog ved Skjermleser
Oppstartdialog ved Skjermleser

Velkommen til Skjermleser

Det finnes en egen "hjemmeside" til skjermleseren, Velkommen til Skjermleser som er en hurtigveiledning som skal forklare bruk av Skjermleser. Denne veiledningen består av:

 • Hurtigstart: Lær det grunnleggende om Skjermleser
 • Skjermleserguide: Vis den komplette guiden for Skjermleser på nett
 • Hva er nytt: Oversikt over nye og oppdaterte funksjoner
 • Innstillinger: Tilpass Skjermleser. Gå til innstillinger med Windows+Ctrl+n
 • Tilbakemeldinger: Hjelp til å forbedre Skjermleser med tilbakemeldinger

Velkommen til Skjermleser kommer automatisk opp ved bruk av programmet og innholdet blir automatisk lest opp. Navigasjon gjøres med tabulator, pil ned for opplesing og Enter for å velge tema. Hjemmesiden kan aktiveres ved lenka Åpne Skjermleser-startside som ligger under innstillinger for Skjermleser. Veiledningen kan minimeres med navigasjon til knappen Minimer. Hvis du ikke ønsker at veiledningen skal starte ved oppstart av Skjermleser kan du ta vekk haken av for Vis hjemmesiden for skjermleser når skjermleseren slås på. For å lukke Velkommen til Skjermleser og begynne å bruke Skjermleser må du gå til Minimer knapp og aktivere denne eller minimere vinduet med Win+pil ned.

Bilde: Velkommen til Skjermleser
Velkommen til Skjermleser

I innstillinger til Skjermleser er det mulig å deaktivere automatisk start av Vis Skjermleser-startside når Skjermleser starter og kjøre denne minimert i systemstatusfeltet slik at den også forsvinner fra Alt+Tab-listen.

Skjermleser-tast

Som mange andre skjermlesere har programmet valgt en tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. Denne tasten omtales gjerne som Skjermleser (tasten). CapsLock er valgt som Skjermleser-tast, men Ins vil også kunne brukes.

Skannemodus i Skjermleser

Skjermleser har en funksjon, Skannemodus, som er en navigasjons- og lesemodus som gjør at du kan bruke enkelt-taster og piltaster til å navigere rundt i skjermen. Denne modusen aktiveres på av med CapsLock+mellomrom. Talen vil si Skann når modusen er aktivert og Skanning av når den er deaktivert. Når Skannemodus er aktivert kan du ikke skrive siden tastaturet nå gir ulike kommandoer. Eksempelvis vil du kunne finne overskrifter fremover med bokstaven h og Shift+h for å navigere bakover i et Word-dokument. Skannemodus vil vanligvis automatisk bli aktivert ved bruk av nettlesere.

Noen viktige innstillinger

Kommandoen Ctrl+Win+n åpner innstillinger for Skjermleser. Du kommer da til skjermbilde for flere innstillinger i Skjermleser.

En oversikt over Skjermleserkommandoer med søkefunksjon finner du ved å trykke kommandoen CapsLock+F1 når Skjermleser er aktivert.

Bilde: Innstillinger for Skjermleser
Innstillinger for Skjermleser

Oppstartsalternativer

Ved å hake ut for Start Skjermleser etter pålogging og/eller Start Skjermleser før pålogging for alle kan du selv velge hvordan Skjermleser skal starte. Her er det som tidligere beskrevet mulig å deaktivere automatisk start av Vis Skjermleser-startside når Skjermleser starter og kjøre denne minimert i systemstatusfeltet slik at den også forsvinner fra Alt+Tab listen.

Taleinnstillinger

Tilpass stemmen til skjermleser

Microsoft Jon på Bokmål er den norske stemmen som er standard i Skjermleser. Det er under Tilpass stemmen til Skjermleser du finner og kan endre innstillinger for talehastighet, stemmeleie og talevolum. Det er også en lenke til å Lær hvordan du legger til flere stemmer.

Bilde: Tilpass stemmen til Skjermleser
Tilpass stemmen til Skjermleser

Endre hva du hører når du skriver

Her kan du gjøre endringer på «tastaturekko», altså hvilken informasjon talen skal gi når du skriver. Her kan det endres på tegn, ord, skjermleser feil, lydsignaler ved handling og hint om kontroller og knapper.

Velg tastaturinnstillinger og Skjermleser-tasten

Her kan du velge mellom Standard og Eldre.
Alle skjermlesere har sin egen tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. Standard tast for Skjermleser er satt til CapsLock som kan endres til Insert eller CapsLock og Insert. CapsLock tasten brukes i kombinasjon med flere taster for å gi kommandoer i Skjermleser og omtales som Skjermleser-tasten.

Punktskrift og leselist

I Skjermleser heter det som vanligvis omtales som punktskrift og bruk av leselist for blindeskrift. Vekselbryter Aktiver blindeskrift må være på. Under dette punktet kan det også gjøres flere innstillinger for tilpassing av punktskrift og bruk av leselist. Dette gjelder for eksempel innstilling av punktskrifttabell, som bør være satt til norsk punktskrift. Valg av visning av 6 eller 8 punkts punktskrift på leselista gjøres også her.

Bruk punktskrift

Under dette punktet kan du gjøre sentrale innstilliger og valg. Under har vi beskrevet anbefalte innstillinger ved bruk av leselist også med å utheve ønsket innstilling.

Under kategorien Bruk punktskrift finnes det støtte for punktskrift og leselist. Ved første gang bruk må det lastes ned driver ved å følge knappen Last ned og installer punktskrift. Her kan du legge til det som i Windows Skjermleser blir beskrevet som blindeskrifttastatur (leselist).

Bilde: Skjermleser med bruk leselist, last ned og installer punktskrif
Skjermleser med bruk leselist, last ned og installer punktskrift

Når du har lastet ned og installert punktskrift må du velge Aktiver blindeskrift vekselbryter med mellomrom og gå videre til Velg et blindeskrifttastatur knapp. Her kan du i dialogboksen velge ønsket leselist og tilkoblingstype (Seriell/ com eller USB), vanligvis USB. Ulike leselister kan legges til med knappen Legg til en leselist.

Under Endre leselistdriveren velges leselista som det er driver for. F.eks. LibUSB-1.0: "navn på leslistmodell"

Bruk av leselist og andre skjermlesere

Skal det også brukes en annen skjermleser med leselist på PC-en må du under valget Endre driveren for blindeskrifttastaturet velge Display USB for å få leselista til å virke i en annen skjermleser. Da slutter leselista å virke i Skjermleser, men vil kunne starte med andre skjermleserprogrammer. Valget er om leselist skal være tilkoblet via Display USB eller LibUSB-1,0. Skjermleser bruker LibUSB-1,0, men ved bruk av andre skjermlesere må valget settes til Display USB. For å endre dette valget må kanskje Windows avsluttes før valgene kommer frem.

I enhetsbehandling kan også driver LibUSB-1,0 slettes eller deaktiveres for å få leselist til å virke med andre skjermlesere.

I kapittel 8 på supportsidene til Microsoft er det også beskrevet hvordan en kan installere, bruke, avinstallere, endre blindeskrift

Noen leselistmodeller kan bruke flere skjermleserprogrammer, også Skjermleser, om hverandre uten at ovennevnte problemstilling er aktuell.

Anbefalte innstillinger og ulike valg

 • Aktiver blindeskrift: Vekslebryter skal være
 • Legg til en blindeskrifttastatur (leselist): Ved å aktivere Knapp kan en velge mellom ulike leselister og drivere. I lista finner du støtte for mange leselister som Alva, Baum, EuroBraille, FreedomScientific, HIMS, HandyTech, HumanWare, Papenmeier, Sika mfl.
 • Inn -og utdataspråk: Norsk
 • Tabelltype for inndata og utdata: Nivå på punktskrift som er delt inn i Klasse 1 nivå 1, 2 og 3. Datamaskinblindeskrift 6 punkter og Datapunktskrift (8 punkter)
 • Varseltidsavbrudd: Deaktivere varslinger
 • Velg hvordan markøren skal vises: Punkt 7 og 8
 • Bruk blinkende markør på blindeskrifttastatur (leselist): Vekslebryter skal være
Bilde: Nyttige innstillinger ved bruk av leselist, velg et blindeskrifttastatur
Nyttige innstillinger ved bruk av leselist, velg et blindeskrifttastatur

Markørfølging

I Skjermleser vil markøren (skrivemerket) alltid følge med leselista når du blar rundt i skjermbildet eksempelvis i et Word-dokument. Det betyr at skrivemerket (den blinkende markøren på skjermen) følger med linje for linje når du blar deg framover eller bakover i teksten med tastene på leselista.

Leselist med punkttastatur

Brukes det en leselist med punkttastatur er det mulig å skrive punktskrift på lik linje som tastaturet på PC-en. Punkttastaturet funger som ved andre skjermlesere. Punkt 7 vil da kunne benyttes til slett bakover eller skriving av storbokstav, og punkt 8 til Enter og skriving av tall.

Gi kommandoer med punkttastatur

Fra punktskriftastaturet er det også mulig å gi ulike kommandoer med Skjermleser. Dette må da aktiveres med Mellomrom+Punkt 1-3 (mellomrom+k) med punkttastaturet på leselista. Denne måten å navigere på kan sammenlignes med å aktivere Skannemodus. Eksempelvis vil det da være mulig å gå til neste overskrift ved å taste punkttastaturet 1-2-5, bokstaven «h». Ved å taste 1-2-5-7 går en til forrige overskrift.
For en oversikt over mulige kommandoer og navigasjon vil vi henvise til Veiledning i i bruk av Skjermleser Kapittel 8.

Tastaturhjelp

Som hjelp for å kunne utforske og få bedre oversikt over hvilke kommandoer som er knyttet til de ulike tastene og tastekombinasjonene, har Skjermleser også «Tastaturhjelp», som du lett kan slå på og av. Dette gjør du med CapsLock+1. Når tastaturhjelp er på, vil hvert tastetrykk gi som respons navnet på tasten(e) som er trykket og hvilken funksjon dette tastetrykket utfører (hvis det utfører noe). Tastaturhjelp slås av med CapsLock+1 to ganger.

Noen viktige hurtigtaster

Generelle hurtigtaster

Tale

 • Stopp tale midlertidig Ctrl
 • Øk hastigheten CapsLock+ plusstegnet
 • Reduser hastigheten med CapsLock+ minustegnet
 • Høre gjeldene element CapsLock+tab
 • Høre tittel på vindu CapsLock+t
 • Øk volum et CapsLock+Ctrl+plusstegnet
 • Reduser volum CapsLock+Ctrl+minustegnet

Les tekst

 • Les fra fokus CapsLock+r
 • Les fra toppen CapsLock+w
 • Les gjeldende linje Pil opp/ned
 • Les tegn til høyre/ venstre med Pil høyre/ Pil venstre
 • Les ord for ord brukes Ctrl og Pil høyre/venstre
 • Les neste linje CapsLock+O
 • Les forrige linje CapsLock+U

For flere avanserte metoder for lesing vil vi henvise til: Veiledning i bruk av Skjermleser Kapittel 4, Lese tekst.

Navigasjon

 • Gå til toppen CapsLock+Home
 • Gå til bunn CapsLock+End
 • Les klokkeslett, ukedag og dato CapsLock+F12.

Hurtigtaster i Microsoft Edge og Google Chrome

Generelt

Skjermleser fungerer best med Microsoft Edge til nettlesing. Nye Microsoft Edge (Chorium), lansert i januar 2020, er basert på Google Chromium og erstatter gamle Microsoft Edge.

Som flere andre skjermlesere vil nettsiden bli lest opp automatisk fra øverst på siden. Den automatiske opplesingen kan stanses med Ctrl.

Vanligvis vil Skannemodus bli aktivert automatisk ved bruk av nettlesere. Når du åpner en nettside og navigasjon ikke er tilgjengelig må du kanskje aktivere Skannemodus (CapsLock+mellomrom) for å kunne navigere i nettsidens innhold. Dette avhenger litt av hva som var bruk sist. Det er ikke mulig å skrive når Skannemodus er aktiv, men den blir automatisk slått av i redigeringsfelt og automatisk på når du går ut av redigeringsfeltet (med piltaster).

Kommandoen CapsLock+s gir et rask sammendrag med talen av en nettside med antall lenker, overskrifter og landemerker. Ved å bruke kommandoen CapsLock+s to ganger raskt, åpnes en dialogboks med landemerker, lenker og overskrifter.

Hurtigtaster som lager lister

I elementlister (lenker, overskrifter, landemerker) navigeres det i listene ved Pil ned eller Pil opp, eller ved å skrive de første bokstavene på ønsket element siden fokus automatisk står i et søkefelt. For å gå til og aktivere elementet trykkes Enter.

 • Lenkeliste: CapsLock+F7
 • Overskriftsliste: CapsLock+F6
 • Landemerker: CapsLock+F5

Landemerker

Landemerker er elementer i skjermbildet som det er mulig å navigere i. En del nettsider og programmer har landemerker. Landemerker kan eksempelvis bestå av navigasjonselementer som lenker, tekst, knapper eller avmerkingsbokser. Se også avsnittet om Skannemodus.

Ved å taste "d" kommer du til neste landemerke, Shift+d tar deg tilbake til forrige landemerke.

Bokstavnavigasjon

Når Skannemodus er aktivert eller ved bruk av nettsider kan navigasjonskommandoer i Skjermleser aktiveres med følgende hurtigkommoandoer:

 • B: Knapp
 • C: Kombinasjonsboks
 • D: ARIA landemerke
 • D: Landemerker
 • E: Redigeringsfelt
 • F: Skjemafelt
 • H: Overskrift
 • 1 til 6: Overskriftene på nivå 1 til 6
 • K: Lenke
 • P: Avsnitt
 • R: Radioknapp
 • T: Tabell
 • X: Avkryssingsboks

For å bla motsatt vei kan du bruke Shift+ ønsket hurtigtast.

I tekstbokser (redigeringsfelt) er skannemodus deaktivert så du kan skrive i tekstfeltet. For å gå ut av tekstbokser kan det brukes piltast ned for å avslutte skriving.

Søk med Skjermleser

Med kommandoen CapsLock+Ctrl+f er det mulig å søke på nettsider, dokumenter og i et program. Søket settes i fokus på resultatet. Neste søkeresultat aktiveres med CapsLock+F3. Samme kommando med bruk av Shift vil gå til forrige resultat (CapsLock+Shift+F3).

Tekstbehandling med skjermleser

Å jobbe med tekstbehandling i Word (skrivebordsversjon) med Skjermleser og leselist krever litt mer tilvenning om du er kjent med bruk av Microsoft Word i Windows og andre skjermleserprogram.

Åpning og lesing av dokumenter med bruk av piltaster til navigering og bruk av lydstøtte for å lese teksten er oversiktlig. Det er også oversiktlig å opprette, skrive og redigere tekster slik du er vant til ved bruk av Windows. Lagring av dokumenter og åpning av dokumenter er også greit.

Mer utfordrende er det å skulle navigere i et dokument for å lese det med navigasjonstastene les fremover og les bakover på leselista. Du får fint til å lese fremover og bakover i teksten, men ved begynnelsen eller ved slutten av teksten blar du ut av «tekstfeltet» til andre deler av skjermbildet, uten at du får beskjed om dette. Med andre skjermlesere vil navigasjonen i teksten også slutte der teksten slutter med en Windows «pling», slik at du forstår at du har nådd slutten av dokumentet og at det ikke kommer ny eller annen tekst på leselista. Det kreves derfor en del øving i bruk av Word for å få «full kontroll» på tekstbehandling med Skjermleser.

Side 20 av 67