Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

VoiceOver for mac

Trenger du generell informasjon om hva en skjermleser er og hva den gjør? Les i så fall Skjermleserprogrammer før du begynner å lese om VoiceOver.

Vi vil her anbefale at kapitelet om macOS er kjent før du går videre med VoiceOver på macOS. Under overskrifta Å bruke en Mac med VoiceOver har vi beskrevet hvordan du navigerer du i skjermbildet ved hjelp av VoiceOver.

Innhold i dette kapitlet:

VoiceOver er et skjermleserprogram fra Apple som kan formidle skjerminnhold via syntetisk tale og/eller punktskrift. Det har ikke innebygd støtte for forstørring, men kan brukes sammen med Apple sitt forstørringsprogram Zoom. Programmet leveres med norsk talesyntese.

VoiceOver er en integrert del av Apple sine operativsystemer macOS (tidligere OS X) og iOS for iPhone, iPad etc. og ligger installert i de respektive produktene som standard.

Siden VoiceOver er integrert i macOS, kan en blind person bruke en hvilken som helst Mac. VoiceOver kan slås på eller av etter behov. VoiceOver slås på/av med Command+F5. Er VoiceOver på, vil Command+F5 slå det av, og vice versa. På Mac-er med touch-bar vil VoiceOver slås på/av med Command+trippeltrykk på fingeravtrykksavleseren/av/på-knappen.

Kobles ei leselist til en Mac via USB, blir leselista gjenkjent og VoiceOver slås automatisk på sammen med et punktskriftpanel som viser innholdet på leselista i punktskrift og visuell tekst.

Det startes også et tekstpanel som gjengir det talen sier som tekst. Disse visuelle referansene letter samarbeidet mellom seende og blinde.

VoiceOver kan styres både med tastekommandoer på tastaturet og på leselista, og med fingerbevegelser på Multi-Touch-styreflaten på maskiner som har dette. (Slå styreflata på/av med VO+rotorbevegelse på styreflata, Kontroll- og Tilvalg-tasten).

Mange vil mene at den mest effektive måten å bruke VoiceOver på er å kombinere bruk av tastatur og styreflate. Tilbakemeldingene fra VoiceOver blir gitt på samme måte enten du bruker tastatur eller styreflate. Multi-Touch-styreflaten fungerer på samme måte som skjermen på en iPhone eller iPad og gir mulighet for flere bevegelser med én eller flere fingrer.

Om du ikke ønsker å bruke styreflaten er det en fordel å ha den avskrudd, slik at du slipper å bli forstyrret av at du kommer borti den og flytter fokus ved et uhell.

VoiceOver er først og fremst fokusert mot bruk av tale for tilbakemeldinger, og vi anbefaler at du bruker en kombinasjon av punktskrift og tale.

VoiceOver skiller seg fra Windows-baserte skjermlesere ved at den gjengir skjerminnholdet slik det vises på skjermen for seende, også i web-grensesnitt. Skjermleserbrukeren forholder seg dermed til samme layout på for eksempel nettsider som seende gjør. Dette forenkler kommunikasjonen mellom blinde seende, men stiller samtidig noen ekstra krav til skjermleserbrukerens evne til romforståelse.

Hvordan komme i gang med MacOS og VoiceOver

VoiceOver-tastene

De fleste skjermlesere har sin egen tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. I VoiceOver for macOS omtales Kontroll- og Tilvalg-tasten som VoiceOver-tastene eller «VO-tastene». Du kan også velge å bruke CapsLock som VoiceOver-tast. VO=Ctrl+Alt (Tilvalg-tasten) eller CapsLock.

VoiceOver-opplæring

Denne guiden gir en rask oversikt over viktige taster på tastaturet og viktige VoiceOver-kommandoer. Du åpner VoiceOver-opplæring ved å trykke VO-tastene sammen med FN, CMD og F8. Guiden gir informasjon om hvordan du kan bruke kommandoer i MacOS og VoiceOver til eksempelvis å skrive i tekstfelt (skjema), navigere i tabeller, justere talen, bruke Dock (samling av programmer langs kanten av skjermen) med mer.

VoiceOver-hjelp og tastaturhjelp

Dersom du er usikker på tastaturet, eller hvilke tastekombinasjoner du skal bruke for å utføre ulike kommandoer, kan du slå på tastaturhjelp med VO+k. Tastaturhjelpen avsluttes med Escape.

Du kan få hjelp i VoiceOver hvis du trykker VO+h. I denne menyen finner du bl.a. en håndbok for å komme i gang med VoiceOver, en elektronisk hjelpemeny hvor du kan søke etter det du trenger hjelp til, og en oversikt over kommandoer i VoiceOver og andre programmer. Du kan gå direkte til kommandohjelpmenyen ved å trykke VO+h,h.

Navigering med VoiceOver

Kommandoer i VoiceOver utføres ved at du trykker VO-tastene i kombinasjon med andre taster. Du finner en oversikt over viktige VoiceOver-kommandoer senere i artikkelen. For å navigere i skjermbildet, trykker du VO+pil høyre/venstre. Når du vil gjøre et valg, trykker du VO+mellomrom.

Håndtering

Når du navigerer i skjermbildet, vil VoiceOver kunne gi beskjed om at du står på f.eks. en tabell, en liste, en verktøylinje eller et rullefeltområde. Hvis du fortsetter å bla med VO+piltaster, vil du ikke få informasjon om innholdet i elementet du har fokus på, men gå direkte til neste element i skjermbildet. For at du skal få tilgang til informasjonen i tabellen eller gjøre valg i menyen/på verktøylinja, må du «håndtere» elementet. Det gjør du ved å trykke VO+shift+pil ned. Da kan du navigere i innholdet med VO+pil høyre/venstre. Når du har gjort valget du ønsker, eller når du f.eks. er ferdig med å lese tabellen, må du avslutte håndtering med VO+shift+pil opp. Som standard er VoiceOver stilt inn slik at den gir informasjon (hint)om hvilke elementer du kan håndtere. Dersom du synes at det blir støy at VoiceOver gir denne typen informasjon, kan du skru det av. Mer om dette senere i kapitlet.

Hurtignavigering

Du slår hurtignavigering av/på ved å trykke pil høyre og pil venstre samtidig. Hvis du ikke får slått på hurtignavigering, kan du gå til VoiceOver-verktøy (Verktøykategorier > Tilordnere > Hurtignavigering > kryss av for «Tillat å slå hurtignavigering av og på med høyre og venstre piltast». Når hurtignavigering er på, kan du navigere i skjermbildet med kun piltaster, uten å holde VO-tastene nede. Du kan gjøre valg ved å trykke pil opp og pil ned samtidig. Du håndterer et element ved å trykke pil høyre og pil ned samtidig, og avslutter håndtering med pil ned+pil venstre. Rotorinnstilling kan du endre med pil opp+pil venstre/høyre. Navigering mellom elementer i valgt rotorinnstilling gjør du med pil opp/pil ned.

Når hurtignavigering er på, kan du navigere på nettsider med enkeltbokstaver (eks. bla mellom overskrifter med bokstaven H). Les mer om dette i under MacOs og avsnittet Internett. Når hurtignavigering er på, vil det i de fleste tilfeller ikke være mulig å skrive på tastaturet. Det er derfor lurt å undersøke om hurtignavigering er av eller på når du går inn i et redigeringsfelt. I noen tilfeller slår VoiceOver hurtignavigering av automatisk når du står i et redigeringsfelt.

Rotor

Hvis du er vant til å bruke en iPhone eller en iPad, er du sannsynligvis godt kjent med begrepet «Rotor». Denne virtuelle kontrollen finner du også på Mac.

Rotoren styrer hvordan VoiceOver skal navigere når du blar med en finger nedover på styreflata, eller når du trykker pil ned (når hurtignavigering er på) f.eks. på en Internettside.

Det er litt varierende hvilke elementer som er tilgjengelig i rotoren; i et redigerbart dokument, vil du ofte kunne velge mellom tegn, ord, avsnitt, overskrifter og feilstavede ord. På en nettside vil du ofte kunne velge mellom tegn, ord, overskrifter, lenker, knapper og redigeringsfelt. Når styreflata er på, endrer du rotorinnstilling ved å legge to fingre på styreflata, og vri rundt, som om du snurrer på et hjul. Vrir du i motsatt retning, går du tilbake til forrige rotorinnstilling. Se avsnittet om Hurtignavigering for informasjon om hvordan rotoren brukes når dette er slått på.

Noen viktige innstillinger

Nedenfor er noen tips til hvordan en kan gjøre noen sentrale innstillinger i VoiceOver-programmet.

VoiceOver-verktøyet

VoiceOver-verktøyet er VoiceOvers kontrollpanel. Du åpner VoiceOver-verktøyet ved å trykke VO-tastene sammen med FN-tasten og F8. I VoiceOver-verktøyet har du tilgang til alle innstillingsmuligheter i VoiceOver.

Bruk VoiceOver i innloggingsvinduet

Denne innstillingen bør være skrudd på. Gjør slik:

 • Velg Apple-menyen, Systeminnstillinger|Systemvalg| og klikk på Brukere og grupper
 • I lista over brukerkontoer flytter du VoiceOver-markøren til Innloggingsvalg og trykker VO+Mellomrom
 • I Innloggingsvalg trykker du VO+Høyrepil for å navigere til Bruk VoiceOver i innloggingsvinduet. Trykk VO+Mellomrom for å krysse av i denne ruten.

Fjern velkomstdialogboksen i VoiceOver

Når VoiceOver startes, vises det en velkomstdialogboks med noen valg. Denne dialogboksen kan det være en fordel å ta bort. Gjør slik:

 • Trykk v eller sett kryss i avkryssingsboksen for Ikke vis denne meldingen igjen.
 • Trykk Enter eller klikk på OK

Taleinnstillinger

Stopp talen midlertidig ved å trykke Ctrl. Trykkes Ctrl en gang til, starter talen opp igjen nøyaktig der den stoppet.

Flyttes VoiceOver-markøren mens talen er skrudd av, og talen startes igjen, vil talen begynne å formidle skjerminnholdet fra VoiceOver-markørens nåværende posisjon.

Taleinnstillinger som hastighet, stemmeleie, volum, intonasjon og stemme velges med kommandoen VO+cmd+shift+piltaster. Dette er en kommando med mange tastekombinasjoner, og et tips kan være å låse VO-tastene (VO+ø) når du skal utføre kommandoen. Da slipper du å holde VO nede mens du trykker de andre tastene. Du navigerer mellom de ulike kategoriene med pil høyre/venstre, og blar mellom elementer i hver kategori med pil opp/ned. Elementet velges når det er markert.

Lesekommandoer i VoiceOver

Det kan være nyttig å ha oversikt over noen lesekommandoer i VoiceOver, dersom du vil lese tekst ved hjelp av talesyntesen.

 • VO+A: Les tekst fra markøren til slutten av teksten
 • VO+B: Les fra toppen av dokumentet
 • WO+S: Les setning
 • VO+FN+CMD+pil ned/pil opp: Les neste/forrige setning
 • VO+W: Les ord
 • VO+w,w: Stav ord
 • VO+WWW: Stav ord fonetisk
 • VO+P: Les avsnitt

Punktskrift og leselist

VoiceOver har støtte for en lang rekke leselister. På Apples sine nettsider finnes en oversikt over hvilke leselister som støttes i VoiceOver. En leselist kan tilkobles enten via USB eller Bluetooth. Ingen installasjon av drivere er nødvendig. Når VoiceOver oppdager en leselist, tar programmet leselista i bruk automatisk. Innholdet på leselista vises i et eget vindu på skjermen.

Hvis leselista har et punktskrifttastatur, blir teksten du skriver på leselista automatisk overført til programmet du arbeider i.

I punktskriftkategorien i VoiceOver-verktøy kan du gjøre ulike innstillinger for hvordan leselista og VoiceOver skal arbeide sammen. Du kan f.eks. velge om leselista skal vise kortskrift, seks/åttepunkts punktskrift, og hvordan den skal håndtere linjer som er for lange til at den kan vises på leselista i sin helhet.

Dersom du skal samarbeide med andre skjermleserbrukere på samme Mac, kan flere leselister kobles til Mac-en samtidig. Samme innhold vises på alle leselistene.

Du kan utføre de fleste VoiceOver-kommandoer fra leselista. Det finnes noen standardkommandoer som gjelder for alle leselister, men ofte har den enkelte leselista taster som er tilordnet VoiceOver-kommandoer, slik at man f.eks. slipper å trykke mange taster samtidig. Denne informasjonen finner du i brukerhåndboka til den enkelte leselista.

Noen viktige hurtigtaster

Nedenfor vises noen viktige hurtigtaster i VoiceOver. Dette er ikke en komplett liste, men vi har tatt med hurtigtaster som brukes ofte.

Generelle hurtigtaster

VO-tast (VO=Ctrl+alt eller CapsLock)Kontroll- og Tilvalgtast
Beskriv objektet i VoiceOver-markørenVO+Funksjon+F3
Forlat dialogboksEsc
Les innholdet i VoiceOver-markørenVO+a
Lås / lås opp VO-tasteneVO+ø
NettrotorenVO+u
Programmer i DockVO+d
Slipp gjennom neste tastetrykkVO+Tab
Slå VoiceOver på eller avKommando+F5 eller cmd+trippeltrykk på av/på
Stopp tale midlertidigKontroll
TastaturhjelpVO+k
Åpne menylinjenVO+m
Åpne statusmenyeneVO+m+m
Åpne VoiceOver HjelpemenyVO+h
Åpne VoiceOver KommandomenyVO+h, h
Åpne VoiceOver VerktøyVO+Funksjon+F8
Åpne VoiceOver-hurtigstartVO+Funksjon+F8
Avslutte programmercmd+q

Noen nyttige kommandoer på styreflaten

Slå styreflata på/avVO+rotorbevegelse på styreflata
Slå Skjermteppe på eller avTrippeltrykk med tre fingrer
Slå VoiceOver tale og lyd på eller avDobbelttrykk med tre fingrer
Stopp tale midlertidig eller fortsett taleTrykk med to fingrer

Side 22 av 67