Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Smartteknologi med skjermleser

Bruk av smartteknologi uten å se skjermen

Er du selv blind eller sterkt svaksynt og lurer på hvordan du skal komme i gang med å bruke en smarttelefon eller et nettbrett? Har du en smartenhet og trenger tips til hvordan du kan bruke den mer effektivt?

Hvilke apper kan være nyttige? Er du usikker på hvilken smartenhet du skal velge, eller på om du skal gå for Apple- eller Android-produkter?

Er du forelder eller lærer til en som ikke ser, og lurer på hvordan du skal introdusere teknologien og lære bort hvordan den kan brukes?

Dette er spørsmål vi ofte møter i Statped, og derfor har vi laget denne ressursen, og har som mål å gi en innføring i hvordan man kan bruke smartteknologi uten syn. Vi vil presentere konkrete framgangsmåter for hvordan man bruker de ulike enhetene, og gi en innføring i relevante funksjoner, innstillinger og applikasjoner. Smartteknologi generelt, og tilgjengelighetsfunksjoner spesielt, er et område som er i stadig utvikling, og ressursen vil oppdateres jevnlig.

Det finnes svært mange smartprodukter fra ulike produsenter. Det er ikke mulig å presentere alle enheter og alle funksjoner i denne ressursen, men du vil lære hvordan teknologien kan brukes i praksis, og dermed kan det bli enklere for deg å utforske produkter og funksjoner du er spesielt interessert i.

Vi vil presentere løsninger vi vet at fungerer når man ikke ser skjermen, og vi har derfor valgt å fokusere på iOS- og Android-produkter.

Dersom bruk av smartteknologi uten syn er helt nytt for deg, anbefaler vi at du begynner med å lese fra Bruk av smartteknologi. Her finner du informasjon til deg som skal bruke nettressursen, grunnleggende informasjon om hvilke produkter og løsninger som kan være aktuelle, samt informasjon om hvordan en skjermleser fungerer.

For personer som ser dårlig, men som likevel kan bruke skjermen, finnes det integrerte løsninger for forstørring. Du vil ikke finne informasjon om bruk av disse løsningene i denne ressursen, her vil vi henvise til ressursen Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede | statped.no

Side 38 av 67