Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Kom i gang med Android-enheten

Du som har en Android-enhet og vil ta den i bruk, kan finne nyttige tips og råd her. Det gjelder også deg som ikke har en Android-enhet, men som ønsker å vite mer om muligheter til å bruke Android uten syn.

Utforming

Android Åpnes i et nytt vindu-enhetene kommer fra mange ulike produsenter, og det fysiske utseendet varierer en del. Noen fellestrekk er det likevel.

Enheten er flat. Hele eller det aller meste av oversiden består av en glatt skjerm, mens undersiden er laget i metall, plast eller andre materialer. Flytter du fingrene rundt på skjermen, vil du på noen enheter oppdage en knapp midt på den ene siden. Denne knappen omtales gjerne som «hjem»-knappen. Vanligvis legger en enheten slik at siden med denne knappen er nærmest deg. Vær oppmerksom på at enheter som ikke har en fysisk «hjem»-knapp, har en grafisk knapp definert på skjermen på det samme stedet som den fysiske knappen ellers vil være plassert.

På telefoner er «hjem»-knappen plassert på den ene kortsiden. På nettbrett Åpnes i et nytt vindu varierer det noe. På Samsung-modeller er den gjerne plassert på en av langsidene.

Kjenner du langs sidene på enheten, vil du finne noen knapper og tilkoblingspunkter. På den ene kortsiden, rett under der «hjem»-knappen er, er det oftest tilkobling for en USB-kabel som du bruker når du skal lade batteriet på enheten, eller når du skal synkronisere innholdet mot en datamaskin.

Knappene som finnes, er som regel plassert på eller nær motsatt ende av enheten. Der finner du en knapp for skjermlås, som også brukes til å slå på enheten. Dessuten finner du knapper for volum opp og ned, og i noen tilfeller for å slå lyd av og på. Noen enheter har også egen knapp for kamera. Plassering og utforming av knappene varierer mellom ulike modeller.

Tilkobling for hodetelefon er vanlig, men kan ha litt varierende plassering. Det samme gjelder eventuell kortleser for minnekort. Plassen for Sim-kortet er ofte tilgjengelig fra utsiden av telefonen eller nettbrettet, men ikke på alle modeller. Blant annet på noen Samsung-telefoner må dekselet på baksiden fjernes for at en skal få tilgang til sim-kort og batteri.

Start enheten

Android Åpnes i et nytt vindu-enhetene er ulikt utformet, og knappen som brukes til å slå på enheten kan ha litt ulik form og plassering. Som regel er denne knappen plassert i motsatt ende av enheten i forhold til der "hjem"-knappen er. På noen enheter er knappen plassert på langsiden, og på noen er den plassert på kortsiden. Knappen har funksjon både som på-knapp og skjermlås, og du må også bruke den for å gi enheten beskjed om at du vil slå den av.

Slik slår du på en Android-enhet:

  • Trykk langt trykk (ca 3-5 sekunder) på "på"-knappen. På noen modeller vil du kjenne en kort vibrasjon som tegn på at enheten er i ferd med å starte.
  • Vent en kort stund – opptil et halvt minutt – mens enheten starter opp.

Noen enheter (for eksempel fra Samsung) spiller en kort lydsnutt når de starter.

Side 55 av 67