Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Innstillinger i Android

Det finnes ingen absolutt fasit på hvor du finner menyen for innstillinger på en Android-enhet. Produsentene som benytter Android tenker til dels ulikt, og dette betyr at innstillingsmenyen kan være plassert forskjellige steder og ha ulikt innhold og utseende. I noen tilfeller finner du den på startskjermen, men dette kan du ikke forutsette som standard. På noen enheter finnes det noe som kalles «hurtiginnstillinger» i varselfeltet øverst i skjermen. Her finner du en del av de hyppigst brukte innstillingsmulighetene, og i noen tilfeller finner du også lenke til hele innstillingsmenyen her.

Situasjonen er like forvirrende når det gjelder innstillinger for tilgjengelighet. Vi har sett eksempler på at tilgang til tilgjengelighetsinnstillinger legges på menyen som kommer fram blant annet når du ønsker å slå av enheten, men på mange andre produkter må du gå inn via Innstillinger og bla deg fram til Tilgjengelighet derfra.

Om Innstillinger ikke er tilgjengelig andre steder, finner du det her:

  • Finn og aktiver Apper på startsiden
  • Finn og aktiver Innstillinger
  • Bla nedover i listen til du finner Tilgjengelighet og aktiver valget.

På nettbrett fra Samsung er Innstillinger delt opp i flere faner. Tilgjengelighet finner du under fanen Enhet.

Generelle tilgjengelighetsinnstillinger i Android

Under Innstillinger > Tilgjengelighet finner du ofte først en liste over tilgjengelighetstjenester som er installert. Nedenfor finner du flere andre valg som kan være nyttige å kjenne til og bruke.

På noen enheter fra Samsung er Tilgjengelighet delt opp i flere vinduer. Øverst kan du velge Syn, Hørsel etc., og nedenfor følger noen mer generelle tilgjengelighetsvalg.

Legg på med på/av-knappen

Denne funksjonen er deaktivert som standard. Ønsker du å bruke på/av-knappen (skjermlåsknappen) til å avslutte en telefonsamtale med, aktiverer du denne funksjonen her.

Roter skjerm automatisk

Utseendet på skjermen vil normalt tilpasse seg etter hvilken vei du holder enheten, stående eller liggende. «Roter skjerm automatisk» er valgt som standard. Ønsker du at skjermutseendet alltid skal være uendret, fjerner du avmerkingen her.

Innstillinger i TalkBack

En rekke innstillinger i TalkBack Åpnes i et nytt vindu kan tilpasses dine egne ønsker og behov. Hvilke innstillinger du kan gjøre, kan variere mellom ulike Android Åpnes i et nytt vindu-enheter og mellom ulike versjoner av TalkBack.

TalkBack-innstillinger kan du endre ved å gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > TalkBack. Her velger du knappen «Innstillinger». Knappen er plassert nede på skjermen på mobiltelefon, og oppe til høyre på nettbrett Åpnes i et nytt vindu.

På noen enheter fra Samsung har vi sett at Tilgjengelighet er delt inn i flere vinduer, slik at du må velge Syn for å komme til TalkBack.

I det følgende vil vi se nærmere på noen innstillinger det kan være nyttig å kjenne til.

Taleinnstillinger

Du kan angi at talevolumet i TalkBack skal være det samme som medievolumet eller lavere. Med medievolum menes hvor høyt andre lyder på enheten blir gjengitt.

Talevolumet for TalkBack kan settes til det samme som medievolumet, eller 75%, 50% eller 25% av medievolumet. Prøv deg fram til du finner det talevolumet som passer best for deg.

Som standard brukes et noe lysere stemmeleie når talen formidler det du selv skriver på tastaturet. Denne funksjonen kan du velge å skru av.

Taster du trykker på, blir muntlig formidlet. Du kan velge om dette alltid skal gjøres, om det bare skal gjøres når du skriver på skjermtastaturet, eller om funksjonen skal skrus helt av.

Andre TalkBack-innstillinger

TalkBack kan bruke lydsignaler for å gi ekstra tilbakemeldinger når du navigerer på skjermen. Funksjonen er skrudd på som standard. Du kan velge å skru den av, om du ønsker det. Du kan også justere volumet på lydtilbakemeldingene.

Vibrasjonstilbakemelding er skrudd på som standard. Ønsker du ikke slike tilbakemeldinger, kan du skru av denne funksjonen.

Noen ganger kan det være nyttig å tilordne en annen handling til en snarveisbevegelse, eller tilordne en handling til en snarveisbevegelse som ikke har noen funksjon som standard. Det kan du gjøre her

Noen bevegelser i TalkBack kan endres. Dette gjelder sveiping med to fingrer opp og ned, samt toveis snarveisbevegelser.

Innstillinger i BrailleBack

Også i BrailleBack Åpnes i et nytt vindu kan du gjøre noen tilpasninger.

I BrailleBack kan du velge om du vil benytte litterær punktskrift (6-punkts punktskrift) eller punktskrift på datamaskin (8-punkts punktskrift).

BrailleBack benytter to punktskrifttabeller; én for 6-punkts punktskrift og én for 8-punkts punktskrift. Som standard benyttes tabeller for språket som er valgt som standardspråk på enheten, men du kan velge tabell(er) for andre språk om du ønsker det.

Side 58 av 67