Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Bruk av smartteknologi

Til deg som skal bruke denne ressursen

Denne ressursen er laget for deg som vil lære om hvordan man kan bruke smartteknologi uten syn. Innholdet er aktuelt for deg som selv er svaksynt eller blind, og for foreldre, lærere eller andre som skal bistå personer som ikke ser i opplæring og bruk av smartteknologi.

I denne introduksjonen vil du finne grunnleggende informasjon om hvordan smartteknologi fungerer for mennesker som ikke ser. Informasjonen du finner i introduksjonen er relevant uansett hvilket smartprodukt du er interessert i. Introduksjonen er gjeldende både for iOS og Android.

Ressursen har en praktisk tilnærming. Vi legger vekt på å formidle konkrete framgangsmåter, og tips og triks til bruk av de ulike løsningene. Tipsene du finner i ressursen kan ikke sees på som en fasit for hvordan den enkelte skal bruke sine smartenheter; for noen vil forslagene og løsningene fungere godt, men for andre vil det være nødvendig å finne individuelt tilpassede framgangsmåter.

Informasjonen er formidlet med tanke på at en som selv er blind eller svaksynt skal ha fullt utbytte av den. Tanken er at du som ikke ser skjermen skal kunne ta i bruk en smartenhet med akkurat så lite eller mye bistand fra andre som du selv ønsker. For at informasjonen skal gi mening for en som ikke ser, vil framgangsmåtene og beskrivelsene være laget med utgangspunkt i tilbakemeldinger skjermleseren gir. For at du som seende skal forstå hvordan en smartenhet fungerer når en skjermleser er aktiv, viser vi senere i introduksjonen eksempler på hvordan en enhet fungerer med og uten skjermleser. Vi tror at å framstille informasjonen på denne måten, vil kunne bidra til at du som seende lettere kan forstå hvordan en smartenhet fungerer for personer som ikke ser. Vi håper at du kan få tips til hvordan du på en god måte kan veilede en som er blind eller svaksynt i å bruke en smartenhet.

Side 39 av 67