Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Introduksjon

Mange smartprodukter fungerer veldig godt for svaksynte og blinde. Med en aktivert skjermleser og applikasjoner som er laget på riktig måte, kan blinde bruke smartteknologi på lik linje med andre. Smartteknologi har utviklet seg til å bli et svært viktig hjelpemiddel for veldig mange i befolkningen, deriblant for mennesker med nedsatt syn. Dette gjelder ikke bare nettbrett og smarttelefoner, men også smartklokker, smart-TV-er, smarthøyttalere og ulike smarthjem-produkter. I tillegg til applikasjoner som mange av oss bruker til daglig (som reiseplanleggere, banktjenester, strømmetjenester og sosiale medier) finnes det applikasjoner som er spesielt laget for å være til hjelp for svaksynte og blinde i hverdagen. Som eksempel kan vi nevne apper som kan gjenkjenne bilder av omgivelsene, apper for orientering og navigasjon og apper for skanning av tekst. Du finner mer informasjon om disse appene hvis du går til siden Nyttige apper.

Smartteknologi gir økt mulighet for selvstendighet, gjør det enklere å holde kontakt digitalt, og å være oppdatert på det som skjer i verden.

Likevel er det viktig å si at mange vil kunne ha behov for opplæring og veiledning. Noen vil kanskje bare trenge litt bistand i oppstartsfasen, mens andre vil trenge veiledning over en lengere periode eller som kontinuerlig fokus. Ikke alle vil være interesserte i, eller ha forutsetninger for, å bruke teknologien på samme måte og i samme omfang.

Side 40 av 67