Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Ulike operativsystemer

Android eller iOS - hva fungerer best uten syn?

Både iOS og Android fungerer godt for blinde, men det er vanskelig å si noe bestemt om hva som fungerer best. Grunnen til dette er blant annet at operativsystemene og produktene er i stadig endring, noe som også gjelder skjermleserteknologien. Et produkt eller en applikasjon som ikke fungerer godt i dag, kan være forbedret i morgen. Dersom utviklerne ikke har tilstrekkelig fokus på brukervennlighet og universell utforming, kan det også gå motsatt vei.

Tradisjonelt sett har iOS blitt sett på som den mest tilgjengelige løsningen for personer som ikke ser. Dette kan handle om at det er enklere å ta i bruk en iOS-enhet enn en Android-enhet; i VoiceOver for iOS trenger man ikke å gjøre ekstra installasjoner, men i TalkBack for Android, må man laste ned andre stemmer for å få norsk tale. Hvis man vil bruke punktskrift, må man laste ned tilleggsapplikasjonen "BrailleBack". I Android kan man oppleve at noen av standardapplikasjonene som følger med enheten ikke fungerer godt med skjermleseren, mens i iOS fungerer standardapplikasjonene stort sett godt. I Android må du derfor kanskje lete litt for å finne tilsvarende applikasjoner som løser oppgavene samtidig som de fungerer tilfredsstillende sammen med skjermleseren.

I Android har man større valgfrihet enn i iOS; dersom man ønsker å bruke enn annen stemme enn den som er installert, har man mulighet til å velge blant mange flere stemmer i Android enn i iOS. I Android har man også anledning til å velge blant et mye større utvalg applikasjoner.

Vi anser at produkter fra Apple er et godt valg for mange, men Android-produktene er i stadig utvikling.

Side 43 av 67