Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

iPhone / iPad

Utforming

iOS-produktene har litt ulik utforming, avhengig av modell. Felles for alle, er at de er flate, og at hele oversiden består av en glatt skjerm. Undersiden kan være laget av glass, aluminium eller plast.

Du kan finne noen fysiske holdepunkter på sidene. På mange modeller finner du en rund knapp nederst på den korte enden av skjermen. Denne kalles «hjem-knappen». På modeller med FaceID (bl.a. iPhone 10, 11 og 12) finnes ingen hjem-knapp. Dersom du har en modell uten FaceID, kan hjem-knappen fungere godt som referansepunkt. Det er en fordel å holde enheten slik at hjem-knappen peker mot kroppen når enheten er i stående posisjon, og med hjem-knappen pekende mot venstre når enheten er i liggende posisjon.

På enheter uten hjem-knapp, vil høyttaleren som du finner øverst på kortsiden av skjermen kunne fungere godt som referansepunkt.

På enhetens nederste kant finnes et USB-tilkoblingspunkt, som du bruker når du skal lade enheten eller koble den til en datamaskin. På eldre enheter finner du hodetelefon-tilkoblingspunkt ved siden av USB-tilkoblingen. På nyere enheter (fra og med iPhone 7) kobler du hodetelefoner til via USB-tilkoblingspunktet.

På enhetens høyre side finner du av/på-knappen, og på venstre side finner du knapper for volum opp og ned, samt en skyvebryter som setter enheten i lydløs-posisjon. Et kort trykk på av/på-knappen låser skjermen. Senere vil av/på-knappen også kunne bli omtalt som «sideknappen». Du finner enhetens kamera på baksiden.

Side 44 av 67