Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Å skrive på en iOS-enhet

Å skrive på en iPhone eller en iPad ved bruk av VoiceOver kan gjøres på ulike måter. Kanskje finner du en favoritt-metode, eller kanskje synes du det er best å veksle mellom de ulike metodene ettersom hva som er formålet med skrivingen. Vi vil nå gi deg en introduksjon til de ulike mulighetene som finnes. De fleste av disse metodene kan du velge i rotoren, mens andre krever tilleggskomponenter, som tastatur eller leselist med punkttastatur.

Senere i denne delen kan du lese om:

Å skrive på skjermtastaturet

Bli kjent med skjermtastaturet

De virtuelle knappene på skjermtastaturet er organisert som på et PC-tastatur. Når du går inn i et redigeringsfelt, finner du alle bokstavene, Shift, mellomrom og retur på tastaturet som standard oppsett. Når du skal skrive tall, tegn eller symboler, må du trykke på en knapp som du finner under Shift (til venstre på tastaturet). Knappen under Shift heter Tall. Når du har valgt Tall, byttes Shift ut med Symboler, og du går tilbake til det vanlige bokstavtastaturet ved å trykke knappen Bokstaver, som ligger på samme sted som Tall ligger når Bokstaver er valgt. Når tastaturet viser Tall, finner du alle tallene og de vanligste tegnene på tastaturet. Når Symboler er valgt, finner du spesialtegn.

På tastaturet finner du også en knapp som heter Diktering. Denne ligger til venstre for mellomrom. Enda et hakk til venstre, finner du en knapp som heter Neste tastatur. Her kan du bl.a. velge å få fram Emoji-tastaturet; en liste over uttrykksikoner du kan legge til i tekstene dine. Emojiene er organisert etter kategorier. Lengst til venstre i lista finner du en kategori som heter «Ofte brukt». Det kan være en fordel å bruke denne kategorien hvis du raskt vil finne fram til emojier du ofte bruker. Under Neste tastatur, finner du også andre tastaturspråk, dersom du har valgt at du vil ha flere språk tilgjengelig. Du kan også velge å ha MBraille (et tredjepartstastatur for å skrive punktskrift på skjermen) som et tastaturvalg. For å bla mellom de ulike tastaturene du har lagt inn, kan du dobbelttrykke og holde på knappen Neste tastatur. Deretter kan du dra fingeren opp og ned på skjermen, og VoiceOver leser opp navnet på tastaturet du markerer. Tastaturet velges når du løfter fingeren.

Ulike Skrivemodus

Når du er inne i et redigeringsfelt, vil du finne et rotorvalg som heter Skrivemodus. Når du blar opp og ned med en finger, kan du velge mellom Standardskriving, Berør og løft-skriving og Normal inntasting.

Standardskriving

Når du har valgt Standardskriving, leses bokstavene opp når du berører dem. For å skrive, dobbelttrykker du hvor som helst på skjermen når den bokstaven du vil ha er markert. Når du skriver inn en bokstav, vil VoiceOver annonsere dette ved å lese bokstaven i et litt høyere toneleie enn ellers.

Berør og løft-skriving

Når du har valgt «Berør og løft-skriving», drar du fingeren bortover skjermen til du hører den bokstaven du vil skrive. Bokstaven skrives når du løfter fingeren fra skjermen. Også her annonserer VoiceOver bokstaven med høyere toneleie. Dersom du er godt kjent på skjermtastaturet, kan dette være en raskere måte å skrive på. Shift, Tall, Symboler og slett velges på samme måte, men hvis du vil trykke Retur eller velge et annet tastatur, må dette gjøres på vanlig måte, ved å dobbelttrykke når ønsket valg er markert.

Normal inntasting

Normal inntasting egner seg ikke spesielt godt når man bruker VoiceOver. Her skrives bokstaven med en gang du berører den.

Å skrive med diktering

Diktering er tilgjengelig i alle redigeringsfelt. Du finner knappen til venstre for mellomrom på tastaturet. Når du dobbelttrykker, stater innskrivingen. Når du er ferdig med å lese inn det du vil skrive, dobbelttrykker du med to fingre. Hvis lydløsmodus ikke er aktivert, gir VoiceOver lydtilbakemelding når innspilling startes og stoppes. Når lydløsmodus er på, kan dette indikeres med vibrering. Du kan stoppe innskrivingen og redigere teksten underveis. Innskrivingen starter der du har plassert markøren (se redigering av tekst). Det er viktig å huske at du også må lese inn skilletegn, som komma, punktum og spørsmålstegn.

Punktskrift på skjerm

VoiceOver har en integrert funksjon som gjør at skjermen kan omdannes til et 6-punkts punktskrifttastatur. Dette er også et valg du kan gjøre i rotoren. Du må velge at du ønsker dette som et rotorvalg i Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor.

Når du roterer til valget Punktskrift på skjerm, låses telefonens retning automatisk i liggende modus, med hjem-knappen pekende mot høyre.

Du kan velge mellom å la telefonen ligge flatt på bordet foran deg, eller å holde den med skjermen vendt bort fra deg.

Du kan velge om du vil skrive sekspunkts fullskrift, eller forkortet punktskrift. Hvis du går til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Punktskrift på skjerm, kan du bl.a. velge om du vil at kortskrift eller fullskrift skal være standard innskrivingsmetode. Du avslutter punktskrift på skjerm ved å gjøre en sikksakkbevegelse på skjermen, eller ved å vri rotoren til en annen innstilling.

Noen kommandoer i Punktskrift på skjerm

 • Mellomrom: Dra en finger mot høyre
 • Slett tegn: Dra en finger mot venstre
 • Slett ord: Dra to fingre mot venstre
 • Ny linje: Dra to fingre mot høyre
 • Bla mellom staveforslag: Dra en finger opp/ned
 • Send en melding i f.eks. i Meldinger eller Messenger: Dra tre fingre opp

Skrive med tredjepartstastatur (MBraille)

MBraille er en av de mest brukte tredjepartsapplikasjonene for å skrive punktskrift på iPhone-skjermen. Den finnes i gratisversjon og i en fullversjon som koster noen kroner.

Merk: Fra iOS 14 må du aktivere Direkte berøring for å skrive i MBraille. Dette valget blir automatisk tilgjengelig i rotoren når du åpner appen. Når du åpner appen, vil VoiceOver si «Direkte berøring område». Du må finne Direkte berøring i rotoren, og deretter sveipe ned til På.

MBraille kan brukes som enkeltstående applikasjon, eller den kan legges inn som et tilgjengelig tastaturvalg. Du kan velge at MBraille skal åpnes hver gang du går inn i et redigeringsfelt.

Når du bruker fullversjonen av appen, kopieres alt du skriver i appen til utklippstavla, slik at du kan lime inn teksten i hvilken som helst annen app (se Redigering av tekst). Appen lar deg også utføre noen kommandoer direkte fra appen, som f.eks. sende en SMS, gjøre et Google-søk, publisere på Facebook, legge inn en kalenderhendelse eller ringe noen i kontaktlista di. Du kan også redigere tekst direkte i appen, og deretter lime inn bearbeidet tekst i andre applikasjoner.

Når du har gratisversjonen, har du kun tilgang til begrensede funksjoner, som alle må styres fra appen. Du kan f.eks. sende melding, ringe kontakter eller gjøre Google-søk.

MBraille har noe som kalles «Opplæringsmodus», som hjelper deg med å forstå tastaturets oppbygning og hvilke kommandoer som kan brukes. Applikasjonen har også en egen meny hvor du bl.a. kan gjøre innstillinger og få hjelp.

Noen kommandoer i MBraille

 • Mellomrom: Dra en finger mot høyre
 • Linjeskift: Dra ned med en finger
 • Slett tegn: Dra en finger mot venstre
 • Les opp tekst: Dra opp med en finger
 • Slett ord: Dra to fingre mot venstre
 • Angre: Dra to fingre mot høyre
 • Slett all tekst: Dra ned(opp?)§ med tre fingre
 • Åpne menyen: Dra mot venstre med tre fingre

Kommandoer fra punkttastaturet

Når du har skrevet en tekst som du f.eks. vil sende som en tekstmelding, søke etter på Google eller publisere på Facebook, kan du gjøre dette direkte fra MBraille.

Etter at du har skrevet teksten, bruker du kommandoen for ny linje (dra ned med en finger), og deretter du en av følgende kommandoer. Merk: Alle kommandoer starter med et punktum, og bekreftes med kommandoen for ny linje (dra ned med en finger).

 • Gjøre et Google-søk: .google
 • Sende teksten som sms: .sms <navnet til den du vil sende til>
 • Sende teksten som statusoppdatering direkte til Facebook: .fb
 • Ringe en kontakt eller et telefonnummer: .ring <telefonnummeret> eller <navnet til kontakten>. Samtalen startes så snart du drar ned med en finger for ny linje.

Det finnes flere utfyllende kommandoer (f.eks. skrive mail med mottaker, emnefelt og meldingsinnhold direkte fra appen), men dette oppfordrer vi deg til å sette deg inn i på egenhånd, f.eks. i MBrailles hjelpemeny, som du finner ved å skrive «.hjelp» på punkttastaturet.

Å skrive ved hjelp av et Bluetooth-tastatur

Du kan koble et Bluetooth-tastatur til enheten. Dersom du er vant til å bruke Mac, vil mange av tastaturkommandoene være overførbare. Hvis du har en iPad, kan du f.eks. bruke et etui med integrert tastatur, slik at løsningen ligner litt på en bærbar PC. Det finnes små tastaturer som er tilpasset iPhone, men du kan også velge å bruke et større tastatur, f.eks. Apple Wireless Keyboard.

Det finnes mange tastatursnarveier som gjør at du slipper å forholde deg til skjermen når du skal utføre kommandoer. De fleste av disse snarveiene aktiveres ved å trykke kommandotasten sammen med andre taster. Når du vil bruke hurtigtaster til å styre bevegelser i VoiceOver, bruker du det som kalles VoiceOver-tast; du holder CapsLock eller CTRL+Alt (senere omtalt som VO) nede samtidig som du trykker andre taster.

Kommandoer på et Bluetooth-tastatur

 • Gå til hjem-skjermen: Cmd+h
 • Åpne eller lukke Spotlight Søk: Cmd+melldomrom
 • Veksle mellom åpne apper: Cmd+tab
 • Gå til Dock: VO+D
 • Slå hurtignavigering av/på: Pil høyre+pil venstre
 • Naviger mellom elementene i skjermbildet: VO+pil høyre/venstre
 • Velge et element: VO+mellomrom

Å skrive ved hjelp av et punkttastatur på en leselist

Hvis du kobler til en leselist via Bluetooth, blir teksten du skriver på punkttastaturet automatisk overført til enheten. VoiceOver gir mulighet for at du kan skrive enten 6-punkts punktskrift, 8-punkts punktskrift eller kortskrift. Du kan gjøre innstillinger for innskrivingsmetode under Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift. Valget «celler» styrer hvordan punktskriften skal vises på leselista, og valg du gjør under «Knapper» styrer hvordan punktskriften skrives inn på tastaturet. Du kan velge at leselista skal vise 8-punkts punktskrift selv om innskriving er satt til 6-punkts punktskrift. Når innskriving er satt til 6-punkt, vil du kunne bruke punkt 7 som slettetast og punkt 8 som Enter. Når du har valgt 8-punkts innskriving, må du på de fleste leselister trykke mellomrom+d for å slette. Når du har valgt innskriving med 6-punkt, gjør VoiceOver automatisk punkt 6 etterfulgt av punkt 1 om til stor A, punkt 3456 (talltegn) etterfulgt av a til tallet 1, osv.

VoiceOver har mange standard kommandoer for lesing og navigering. Du finner en oversikt over disse kommandoene i artikkelen Punktskrift i iOS.

Teksterstatninger

Hvis du har noen setninger eller avsnitt du skriver ofte, kan du lage snarveier til dem, slik at bestemte bokstavkombinasjoner du skriver på tastaturet blir erstattet av disse setningene. Dette gjør du slik:

 • Gå til Innstillinger > Generelt > Tastatur > Teksterstatning > Legg til
 • I redigeringsfeltet Uttrykk skriver du inn setningen eller avsnittet du vil ha en snarvei til
 • I redigeringsfeltet Snarvei skriver du bokstavkombinasjonen du vil ha som snarvei til uttrykket
 • Trykk Arkiver for å lagre

Når du er i et redigeringsfelt, f.eks. i en melding, kan du f.eks. skrive «epv» som erstattes med «Er på vei» når du trykker mellomrom.

Merk: Dette fungerer ikke i Punktskrift på skjerm.

Rediger tekst

Når du skal øve på å redigere tekst, kan det være lurt å opprette et nytt notat, f.eks. i appen Notater.

Gå inn i redigeringsfeltet, og skriv en tekst, ved hjelp av en av metodikkene vi har beskrevet i kapittelet «Å skrive på en iOS-enhet».

For å hoppe fra ord til ord i notatet, gjør du slik:

Velg Ord i rotoren

Beveg en finger vertikalt over skjermen. Du hopper da fra ord til ord i teksten. Beveger du fingeren nedover, hopper du ett ord framover. Beveger du fingeren oppover, går du ett ord bakover i teksten.

På samme måte som du kan gå fra ord til ord, kan du også velge å gå ett tegn om gangen, framover eller bakover i teksten. Valget gjør du i rotoren.

Er du usikker på hva rotoren er eller hvordan du bruker den, kan du lese [Bli kjent med rotoren->].Når du står ved ordet du ønsker å redigere, bruker du tastaturet på vanlig måte til å slette eller sette inn bokstaver eller hele ord.

Når du er i et tekstfelt, finner du også et rotorvalg som heter «Rediger». Når du sveiper opp eller ned, får du mulighet til å markere tekst, merke alt eller (dersom du har tekst på utklippstavla) lime inn. Når du for eksempel har markert ønsket tekst, og du sveiper opp eller ned i Rediger igjen, kan du kopiere, klippe ut, lime inn, dele eller slå opp teksten du har markert.

Hvis du har skrevet tekst i fullversjonen i MBraille, er det valget Lim inn du skal bruke for at teksten du har skrevet i MBraille bli overført til redigeringsfeltet den aktive applikasjonen.

I rotoren finner du også et valg som heter «Feilstavede ord». Her kan du bla mellom ord som enheten anser som feilstavet ved å bla opp og ned med en finger. For å bla mellom foreslåtte erstatninger sveiper du til høyre/venstre med en finger. Dobbelttrykk når du finner den erstatningen du vil ha.

Dersom du vil markere tekst, enten i et redigeringsfelt eller annen tekst, kan du velge Tekstmarkering i rotoren. Deretter kan du sveipe opp/ned, og velge tegn, ord, linjer eller sider (valgene du får avhenger litt av hvilken type tekst du er inne i). Etterpå blar du mot høyre/venstre for å markere/fjerne markering. Etterpå kan du bruke redigeringsvalget i rotoren, til for eksempel å kopiere, klippe eller lime.

Merk: Tekstredigering er ikke lagt til som standardvalg, så kanskje må du gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor for å velge at du ønsker dette valget tilgjengelig.

Sende og motta meldinger

På iPhone vil du kunne sende SMS/MMS. Det vil du også kunne gjøre på iPad, hvis den har SIM-kort installert. I tillegg tilbyr Apple en meldingstype de kaller iMessage, som kan brukes mellom Apple-enheter. iMessage går som datatrafikk på Internett. Dersom du forsøker å sende iMessage til noen og meldingen ikke kan leveres på denne måten, blir den sendt som vanlig SMS/MMS i stedet.

Det finnes stadig flere tilgjengelige tredjepartsapplikasjoner som tilbyr meldingstjenester. Du må være koblet til et trådløst nettverk eller bruke mobildata for å få tilgang til disse. Messenger (fra Facebook) er eksempel på en slik app som er populær blant mange. Vi vil først gi en introduksjon til hvordan du kan bruke den integrerte appen Meldinger, og deretter vil vi informere om bruk av Messenger. Messenger er oppbygd på en slik måte at brukergrensesnittet er overførbart til lignende applikasjoner.

Meldinger

Finn appen Meldinger på hjemskjermen. Åpne appen. Du kan også be Siri om å åpne appen, ved å aktivere Siri og si «Åpne Meldinger». Du kan også søke etter Meldinger ved å bla til siden lengst til høyre på hjem-skjermen og deretter aktivere søkefeltet.

Gjør deg kjent med Meldinger, hvilke muligheter appen gir og hvor de ulike knappene er plassert. Hvis du gikk ut av appen uten å lukke den, vil appen automatisk åpnes der du var sist du brukte appen. For å komme tilbake til hovedmenyen i appen, kan du gå til Tilbake-knappen øverst til venstre, eller bruke en sikk-sakk-bevegelse med to fingre på skjermen.

I appens oppstartsbilde finner du først knappen Rediger, etterfulgt av Ny melding.

Du finner deretter et søkefelt, hvor du kan søke etter person eller meldingstekst. Avhengig av søketekst, får du enten opp navn fra kontaktlista, eller samtaler som inneholder teksten du har søkt etter. Under søkefeltet finner du alle meldingsutvekslingene dine i en liste. VoiceOver vil lese opp avsenderens navn, og første linje i siste melding. Dobbelttrykk for å gå inn i korrespondansen og eventuelt svare på meldinger.

Hvis du vil skrive en ny melding, kan du orientere deg til nesten øverst til høyre på skjermen. Du hører da VoiceOver si "ny Melding". Dobbelttrykk på skjermen og et nytt skjermbilde kommer fram. Det første valget du kommer til er "til"-feltet. Her kan du enten skrive inn telefonnummeret du skal sende en melding til eller gå til neste valg.

Neste valg finner du ved å føre en finger horisontalt over midten av skjermen. Du får da valget "legg til kontakt". Ønsker du å gjøre det, dobbelttrykker du hvor som helst på skjermen og kontaktlista di kommer fram. Velg ved å dobbelttrykke på den kontakten du ønsker å sende meldingen til. Den valgte kontaktens navn og telefonnummer blir da satt inn i "til"-feltet i meldingsvinduet. Bruk søkefunksjonen i kontaktlista hvis du ikke finner kontakten med det samme.

Ønsker du å sende meldingen til flere personer samtidig, må du gjenta prosedyren ved å aktivere "legg til kontakt", finne kontakten i kontaktlista og legge til kontakten.

Beveg deg videre til neste felt som er «Kamera». Her får du mulighet til å ta et bilde og legge ved i samtalen.

Det neste du kommer til er «Apper». Denne funksjonen gir deg mulighet til å legge ved filer/lenker fra andre applikasjoner, som for eksempel bilder og musikk. Alle integrerte apper blir lagt som en liste under meldingsfeltet, og dersom du ikke ønsker å legge ved elementer fra disse appene, kan du dobbelttrykke når VoiceOver sier «Apper», for å skjule lista. Dette gjør at skjermbildet blir ryddigere. Du kan når som helst vise lista igjen, ved å dobbelttrykke på «Apper» på nytt.

Gå til neste felt ved å bevege fingeren horisontalt over skjermen en gang til. Du kommer til feltet "melding". Her skriver du meldingen din.

Videre i ressursen vil vi forklare de ulike metodene du kan bruke for å skrive på tastaturet. Du kan også velge å skrive melding ved hjelp av Diktering. Du finner dikteringsknappen nederst til høyre på tastaturet, ved siden av mellomromstasten.

Hvis du sveiper en gang til, finner du en knapp som heter «Ta opp lyd». Denne funksjonen gir deg mulighet til å sende et lydklipp. Du dobbelttrykker og holder på knappen for å spille inn lyd. Du slipper når du vil avslutte opptaket. Du får mulighet til å spille av lydklippet etterpå, og deretter kan du velge om du vil sende eller slette klippet.

Når du er ferdig med å skrive meldingen din, finner du knappen "Send". Du kan komme til den enten ved å bevege en finger horisontalt over skjermen mot høyre, eller ved å lete til høyre rett over tastaturet.

Du kan også skrive en melding ved hjelp av Siri. Du kan sende en melding til noen i kontaktlista di, eller til et nummer du leser opp. Du får ikke mulighet til å redigere meldinger før du sender dem, så å sende melding med Siri egner seg kanskje best for korte meldinger.

Facebook Messenger

Du trenger en konto hos Facebook for å bruke Messenger. Applikasjonen er inndelt i ulike faner. For å veksle mellom fanene, legger du fingeren nederst på skjermen, og sveiper mot høyre/venstre. Dobbelttrykk når VoiceOver leser navnet på fanen du vil ha. Slik Messenger framstår i dag (januar 2021) kan du velge mellom to faner,; Chatter og Personer.

Velger du Chatter, får du opp en liste over alle meldingsutvekslingene dine. VoiceOver leser opp om personen er aktiv eller ikke. Her får du også opp gruppechatter. Øverst i vinduet finner du et søkefelt, hvor du kan søke etter personer. Når du skriver inn et navn, får du først treff i dine egne kontakter, og deretter blant andre personer/bedrifter. Du kan sende melding til folk du ikke er «venn med» på Facebook, men i så fall sendes det først en meldingsforespørsel som mottakeren må godta.

Øverst finner du «Ny melding», som du kan bruke når du f.eks. skal sende en melding til flere mottakere.

I fanen «Personer» får du opp en liste over alle kontaktene dine, og alle meldingsgruppene du er med i. Som standard sorteres personene etter aktiv status. I denne fanen kan du også opprette «rom», hvor du kan ha videosamtaler med flere personer samtidig. Du kan sende lenken til rommet til hvem som helst, uten at mottakeren trenger en konto eller en spesiell enhet for å være med i rommet.

Øverst i begge fanene finner du Innstillinger (samme vindu åpnes i begge fanene). Her kan du finne meldingsforespørslene du har mottatt, gjøre konto- og personverninnstillinger, gjøre varslingsinnstillinger med mer.

Når du skal skrive en melding (enten til en enkeltperson eller en gruppe), dobbelttrykker du på navnet til personen/gruppa. Du kommer inn i et vindu hvor du får opp eventuell tidligere meldingskorrespondanse.

Når du har fokus på en melding, er rotoren som standard innstilt på valget Handlinger. Når du sveiper opp og ned med en finger, kan du bl.a. velge mellom å svare, videresende, fjerne, kopiere eller aktivere meldingen. Hvis du dobbelttrykker på Aktiver, får du opp klokkeslett for meldingen, og status for om meldingen er sendt, levert eller sett. Hvis du dobbelttrykker og holder fingeren inne i noen sekunder, får du opp en meny hvor du kan velge ulike «reaksjoner» som du kan svare på en melding med. Dette kan f.eks. være et hjerte, et smilefjes eller en latter-emoji. Du reagerer på en melding (og sender den til mottakeren) ved å dobbelttrykke på reaksjonen du vil ha. Hvis du berører skjermen nesten helt øverst, vil VoiceOver gi informasjon om navnet til personen, og om tidspunkt for personens siste aktivitet. Når du sveiper mot høyre, får du mulighet til å starte taleanrop og å starte videosamtale.

Under vinduet med meldingskorrespondanse, finner du noen knapper. Du kan f.eks. åpne kamera, åpne medievelger (hvor du kan sende filer og lenker som vedlegg), og du kan åpne «flere alternativer», hvor du bl.a. kan sende en gif. Under disse, finner du en knapp som heter «Ta opp lyd». Når du dobbelttrykker på denne knappen, får du et nytt valg som heter «Spill inn». Du må dobbelttrykke på denne knappen også, og deretter kan du spille inn lydmeldingen. Innspillingen starter, og du får opp et vindu hvor du kan se hvor mange sekunder lydklippet er mens du spiller inn, og knapper for «Send» og «Avbryt». Du kan altså ikke høre lydklippet før du sender det.

Under knappen for lydopptak, finner du redigeringsfeltet hvor du kan skrive meldingen din. Dette fungerer på samme måte som i andre redigeringsfelt; du kan skrive meldingen ved hjelp av skjermtastaturet, punktskrift på skjerm eller diktering. Du kan også sende ulike Emojier fra tastaturet.

Sende og motta e-post

Når du skal sende og motta e-post på en iOS-enhet, kan du enten velge å bruke appen Mail (som ligger integrert i enheten), du kan velge å bruke en tredjepartsapplikasjon (som f.eks. Outlook eller Gmail), eller du kan bruke en nettside, som f.eks. Gmail.com. Hva du bør velge, kommer an på hvor integrert du ønsker at e-postprogrammet ditt skal være med andre applikasjoner du bruker. Som utgangspunkt kan vi si at Mail-applikasjonen fungerer godt sammen med VoiceOver. Her kan du velge å sette opp ulike postkasser, slik at du får tilgang til f.eks. privatmail og jobb/studentmail fra samme applikasjon.

Dersom du ønsker en tettere integrasjon mot f.eks. kalender eller tekstbehandler, og du bruker Microsoft sine tjenester, vil Outlook sannsynligvis være å foretrekke. Da kan du f.eks. administrere og organisere kalenderen direkte fra en egen fane i e-post-applikasjonen, og du kan åpne dokumenter du får som vedlegg direkte i Word.

Bruke applikasjonen Mail

Når du tar i bruk en ny enhet, ligger Mail som standard i Dock.

Første gang du åpner Mail, må du sette opp en e-postkonto. Du kan velge å logge inn med en konto du allerede har, eller lage en ny iCloud-konto. Du administrerer kontoer og passord i Innstillinger > Mail.

Navigering i Mail

Vi går nå ut i fra at du har valgt å sett opp flere e-postkontoer.

Når du åpner applikasjonen, vil Mail åpnes der du forlot Mail sist, for eksempel i den postkassen du sist var inne i. Som standard vil fokus være på første e-post. Øverst finner du et valg som heter Rediger (her kan du markere ønskede meldinger, og deretter legge en finger nederst på skjermen, og velge blant alternativer som Flytt, Til arkiv og Merk). Til høyre for Rediger, finner du et søkefelt, og deretter finner du en liste over alle meldingene i innboksen din. Som standard er meldingene organisert etter tråder, men dette kan du endre i Innstillinger > Mail.

Hvis du legger fingeren langt oppe til venstre i skjermbildet, vil VoiceOver lese opp navnet på den postkassen du er inne i. Den vil f.eks. kunne si «Gmail, tilbake knapp». Hvis du trykker på denne knappen, kommer du til lista over mapper som hører til Gmail-postkassen din. Dette er f.eks. Innboks, utkast, viktig, søppelpost og stjernemerket. Når du har bladd gjennom alle mappene som hører til Gmail-postkassen, går du direkte videre til å bla gjennom mappene som hører til de andre postkassene dine.

Helt øverst i mappevinduet, finner du alle innboksene dine. Du slipper altså å bla gjennom alle mappene som hører til alle postkassene for å sjekke om du har uleste meldinger i en av innboksene.

Å lese e-post

Når du er inne i en innboks, kan du dobbelttrykke på en melding for å åpne den.

Når du er inne i meldingen, vil du kunne sveipe deg gjennom informasjon om avsender, mottaker, tidspunkt, informasjon om eventuelle vedlegg og emne. Etter emnefeltet, kommer meldingsfeltet.

Når du har bladd gjennom meldingsfeltet, får du mulighet til å åpne eventuelle vedlegg. Hvis du vet at meldingen har et vedlegg, og vil gå direkte til vedlegget uten å lese meldingsinnholdet, kan du legge en finger ganske langt ned på skjermen, og sveipe mot venstre. VoiceOver vil lese opp tittel, filformat og størrelse på dokumentet, og dermed annonsere at det er et vedlegg. Når du dobbelttrykker på dokumentet, åpnes det i et eget vindu. Her kan du lese teksten i vedlegget. Etterpå kan du velge Ferdig eller Del. Når du velger Ferdig, går du direkte tilbake til meldingen i Mail. Hvis du velger Del, får du mulighet til å arkivere dokumentet i Filer, importere/åpne dokumentet i andre apper du har installert, eller du kan sende dokumentet som melding eller e-post til en annen.

Når du er inne i en melding, er rotoren som standard innstilt på Handlinger. Dersom du ønsker å lese en melding ord for ord eller tegn for tegn, kan du alltid vri rotoren til ønsket innstilling.

I handlinger finner du bl.a. til arkiv, svar, flagg og ulest (merk som ulest). Hvis du velger Svar, får du igjen en dialogboks hvor du kan velge Svar, Svar alle eller Videresend. Du får også noen andre valg, som Flytt og Skriv ut. Mange av de samme valgene finner du også hvis du legger en finger langt nede i skjermbildet, og sveiper til, og velger, Flere handlinger.

Hvis du har en tråd med flere meldinger, får rotoren et valg som heter Meldinger. Denne rotorkategorien er valgt, kan du sveipe opp og ned med en finger for å bla mellom meldinger i en tråd. Du leser innholdet i meldingen ved å sveipe mot høyre/venstre. Noen ganger er meldingsinnholdet minimert, så da må du dobbelttrykke på den meldingen du vil lese.

Å skrive e-post

Når du har valgt en innboks, kan du legge en finger helt nederst i skjermbildet. Legger du fingeren ca på midten, rett over hjem-knappen, vil VoiceOver gi beskjed om at enheten søker etter e-post. Når den er ferdig, gir den beskjed om at den er oppdatert nå, og den gir beskjed om eventuelle uleste meldinger i innboksen du har fokus på.

Sveiper du én gang mot venstre, finner du knappen Ny melding

Når du velger Ny melding, får du opp et skjema. Det første valget du får, er Minimer utkast, og deretter Avbryt. Merk: Når du trykker avbryt, kan du velge om du vil forkaste meldingen, eller om du vil lagre den i Utkast.

Deretter kommer du til Legg til kontakt. Da kan du bla gjennom kontaktlista di, og eventuelt velge en kontakt du vil sende e-post til.

Videre finner du Til-feltet. Der kan du skrive inn navnet eller adressen til den du vil sende e-post til.

Hvis du skriver de første bokstavene i navnet eller e-postadressen, søker enheten i alle e-poster du tidligere har sendt og mottatt, i tillegg til diverse kontaktlister, dersom du har tillatt at disse synkroniseres til Mail.

Når du har skrevet tilstrekkelig antall bokstaver til at du tror enheten kan gi korrekt forslag, legger du fingeren omtrent midt på skjermen, og du vil finne trefflista. Du sveiper mellom forslagene på vanlig måte, og dobbelttrykker når du finner riktig navn/adresse. Du kan selvsagt også skrive hele e-postadressa til mottakeren i til-feltet.

Videre finner du et felt som heter Kopi/Blindkopi. Dette feltet fungerer på samme måte som Til-feltet.

Deretter finner du emnefeltet. Her skrive du inn emne for e-posten.

Merk: E-poster uten emne havner ofte i søppelpostkassa, så det kan være lurt å bruke litt tid på å fylle ut emnefeltet.

Til slutt finner du feltet Meldingsinnhold. Hvis du ikke har endret det, vil det som standard stå Sendt fra min iPhone i meldingsfeltet. Dette er en automatisk signatur fra Apple, som du kan fjerne eller endre i Innstillinger > Mail. I stedet for Sendt fra min iPhone, kan du for eksempel endre signaturen til at det står navnet ditt, og eventuelt e-postadresse og telefonnummer. Dette kan være lurt dersom du ofte sender profesjonelle e-poster, gjennom for eksempel jobb eller skole.

Når du dobbelttrykker på meldingsfeltet, er det viktig at du er oppmerksom på hvor innsettingspunktet ditt er plassert. Hvis du har signatur, eller dersom du svarer på en melding i en tråd, er det viktig at du skriver meldingsteksten din før signaturen din eller de siterte meldingene i tråden du svarer på. Pass på at VoiceOver sier «Innsettingspunkt ved begynnelsen» før du begynner å skrive.

Under meldingsfeltet finner du noen knapper hvor du kan velge tekstformat, å sette inn vedlegg, skanne dokument eller sette inn bilde eller video. Hvis du velger at du vil sette inn et vedlegg, kan du navigere i de ulike mappene/applikasjonene som er synkronisert med mail. Dette er bl.a. nedlastnignsmappen, Filer-applikasjonen, filer fra Pages (Apples tekstbehandlingsprogram), og Numbers (Apples regnearkprogram). Dobbelttrykk på fila du vil ha, og den legges ved e-posten.

Når du er fornøyd med meldingen, kan du sette fokus øverst i skjermbildet, og finne knappen Send.

Side 51 av 67