Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Bli kjent med rotoren

VoiceOver har en virtuell kontroll som kalles rotoren. Rotoren brukes til å endre måten VoiceOver flytter seg gjennom en nettside, en tekst eller en app på når du blar oppover eller nedover på skjermen.

Rotoren har litt varierende funksjon avhengig av hvilken app du er inne i, eller hvilket skjermbilde som er i fokus. Når du er på en nettside, kan du vri på rotoren for å veksle mellom innstillinger som "overskrifter", "lenker" og "bilder". Jobber du med tekst, kan du blant annet velge «ord», «tegn» og «rediger». Den kan også styre talehastighet og volum i VoiceOver, samt gi tilgang til VoiceOver-funksjonen Punktskrift på skjerm.

Tilgjengelige rotorinnstillinger

Rotoren kan inneholde mange innstillinger. Ikke alle er valgt som standard. Slik gjør du for å velge hvilke innstillinger som skal være tilgjengelige i rotoren

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Her klikker du på de innstillinger du vil ha tilgang til i rotoren. Du kan også velge i hvilken rekkefølge du vil at de ulike valgene skal ligge.

Har du behov for å få tekst lest opp på flere språk, kan også språkvalg legges inn i rotoren.

Bruke rotoren i praksis

Det er flere måter å bruke fingerbevegelser på når du skal bruke rotoren. Bevegelsen kan være litt vrien i starten, så her er det øvelse som gjelder. Rotoren aktiveres ved at du roterer to fingrer på skjermen rundt et punkt, omtrent som om du dreier på et lite hjul. Du kan sammenligne bevegelsen med å skru på en klassisk volumkontroll eller en skrukork. Du griper med tommel og pekefinger, og dreier kontrollen rundt fra innstilling til innstilling. Når du slipper opp på en innstilling kan du navigere i valgene ved å sveipe opp eller ned med en finger. Etter noen sekunder er rotoren borte fra skjermbildet, og må aktiveres på nytt med samme bevegelse. I tillegg til å lese opp hvilken innstilling som er valgt, bruker VoiceOver en lydeffekt for å indikere at du roterer til en ny innstilling.

Hvis du bruker en leselist med punkttastatur, kan du trykke mellomrom+punkt 5 og 6 for å gå til neste rotorinnstilling, og mellomrom+punkt 3 og 4 for å gå til forrige. Så snart du har kommet fram til innstillingskategorien du ønsker, kan du dra en finger opp eller ned på skjermen for å velge blant alternativene i kategorien. Med leselist bruker du mellomrom+punkt 6 (ned) eller mellomrom+3 (opp) for å bla mellom elementene.

Side 49 av 67