Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Kommandoer på skjermen

Navigere og lese

Her følger en liste over kommandoer du kan bruke for å navigere på skjermen, for å få lest opp tekst og for å utføre ulike handlinger. En tilsvarende oversikt for kommandoer på leselist finner du i kapitlet Punktskrift i iOS.

FunksjonKommando / Handling
Naviger mellom objekter på skjermenBla mot høyre/venstre med en finger
Bla mellom elementer i gjeldende rotorinnstillingBla opp/ned med en finger
Bla én side framover om gangenBla nedover med tre fingre
Bla én side bakover om gangenBla oppover med tre fingre
Få vite navnet på objektet under fingerenEnkelttrykk med én finger
Gå til første element på en sideDra oppover med fire fingre
Gå til siste element på en sideDra nedover med fire fingre
Gå til neste del (f.eks. på en nettside)Bla mot høyre med fire fingre
Gå til forrige del (f.eks. på en nettside)Bla mot venstre med fire fingre
Gå til neste side (f.eks. på hjem-skjermen eller i Safari)Bla mot høyre med tre fingre
Gå til forrige side (f.eks. på hjem-skjermen eller Safari)Bla mot venstre med tre fingre
Les alt fra øverst på skjermenBla oppover med to fingre
Les fra markørens posisjonBla nedover med to fingre
Les status for visning (hvilken side / rader som vises)Trykk med tre fingre

Markere og utføre

Kommandoer for markering og utføring

FunksjonKommando / Handling
Aktiver markert objektDobbelttrykk med én finger
Aktiver markert objekt (alternativ)Hold en finger på objektet samtidig som du trykker på skjermen med en annen finger (delt trykking/ splitt-trykking)
Slå skjermen av eller på ("skjermteppe")Trippeltrykk med tre fingre
Slå talen av eller på i VoiceOverDobbelttrykk med tre fingre
Sett tale midlertidig på pauseEnkelttrykk med to fingre (gjør du det en gang til, starter talen på samme sted)
Start eller pause (musikk, YouTube eller TV-program)Dobbelttrykk med to fingre
Start/stopp en handling (f.eks. ta imot eller avslutt telefonsamtale, slå av/på musikk, start/stopp lydopptak, stoppeklokke m.m.)Dobbelttrykk med to fingre

Endre rotorinnstillingHold en finger på skjermen, dra en annen finger i en bue rundt fingeren du holder på skjermen
Gå tilbake til forrige skjermbildeSikksakkbevegelse med to fingre på skjermen
Tilgang til undermenyer/avanserte valgDobbeltrykk og hold med en finger

Side 46 av 67