Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Punktskrift i iOS

VoiceOver har innebygd støtte for punktskrift. Både seks- og åttepunkts punktskrift støttes, og det er også støtte for norsk kortskrift i sekspunkts punktskrift.

Når du har koblet til en leselist via Bluetooth, kan du bruke tastene på leselista både til å navigere med og til å utføre kommandoer på iOS-enheten. Dersom leselista har punktskriftstastatur, kan den også brukes som innskrivingsenhet i stedet for - eller i tillegg til - skjermtastaturet.

Alle leselister med Bluetooth som finnes på det norske markedet skal kunne brukes med VoiceOver.

Dersom du ikke ønsker, eller ikke har tilgang til, å koble til en leselist, men likevel synes det er mer effektivt å skrive punktskrift enn å bruke det ordinære skjermtastaturet, kan du velge Punktskrift på skjerm i rotoren. Skjermen omdannes da til et 6-punkts punkttastatur. Du kan lese mer om dette i teksten Å skrive på en iOS-enhet.

Koble ei leselist til iOS-enheten

Sjekk først at Bluetooth er slått på.

Slik gjør du for å koble til ei leselist:

 • Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > VoiceOver
 • Bla deg nedover i menyen til du finner Punktskrift
 • Aktiver Punktskrift
 • På skjermen vises nå flere valg for punktskrift. Nederst vises alle leselister innen rekkevidde som iOS gjenkjenner 
 • Velg leselisten du vil koble til
 • I de fleste tilfeller kommer nå en melding på skjermen med forespørsel om sammenkobling. Oppgi PIN-koden til leselista i innskrivingsfeltet. Det kan være 0000, 1111 eller 1234 - eller noe helt annet i noen tilfeller. Sjekk brukerhåndboka for leselista di dersom du er i tvil
 • Klikk på knappen "sammenkoble". Denne finner du øverst til høyre i skjermen på iPhone, og et sted til høyre for innskrivingsfeltet på en iPad
 • Dersom tilkoblingen er vellykket, skal det nå komme et lite lydsignal fra høyttaleren på iOSenheten, og leselista begynner å vise skjerminnholdet

Nå skal leselista alltid være tilkoblet når både leselista og IPhone/iPad har Bluetooth på og er i nærheten av hverandre!

Innstillinger for punktskrift

Under Punktskrift i VoiceOver-innstillingene er det noen innstillinger det bør sjekkes om er stilt slik du ønsker. Dersom du har ei leselist med få tegn, kan noen innstillinger gjøre slik at du får mest mulig tegn på leselista.

Statusceller

Det bør slås av for ikke å ta opp plass.

Ordbryting

Bør skrus av. Da vil det på slutten av linja stå noen bokstaver fra neste ord, men du får utnyttet hele punktlinja.

Åtte-punkt

Her kan du stille på om punktskriften skal vises i åtte-punkt eller seks-punkt. Valget påvirker også punktinnskrivingen. Innstillinger for lesing gjøres i menyvalget «Celler», og innstillinger for innskriving gjøres under «Knapper».

Kommandoer på leselista

Du kan utføre de aller fleste kommandoer fra leselista. Noen leselister har laget egne kommandoer for VoiceOver (som ofte innebærer færre tastekombinasjoner), men kommandoene du finner i denne oversikten er standard for alle leselister. Les i brukerhåndboka for leselista di dersom du lurer på om den har definert egne VoiceOver-kommandoer. Alle kommandoer utføres ved å trykke mellomrom i tillegg til en punktkombinasjon.

 • Gå til Hjem-skjerm: Mellomrom+punkt 1, 2 og 5
 • Gå til Kontrollsenter: Mellomrom+punkt 2 og 5
 • Gå til Varslingssenter: Mellomrom+punkt 4 og 6
 • Gå til Statuslinjen: Mellomrom+punkt 2, 3 og 4
 • Gå til VoiceOver-hjelp: Mellomrom+punkt 1 og 3 eller punkt 1, 3 og 7
 • tilbake/Escape: Mellomrom+punkt 1 og 2
 • Velg markert objekt: Mellomrom+punkt 3 og 6
 • Bruk 3d-touch på markert objekt: Mellomrom+punkt 3, 5 og 6
 • Start/stopp aktiv handling: Mellomrom+punkt 1, 5 og 6
 • Volum opp: Mellomrom+punkt 3, 4 og 5
 • Volum ned: Mellomrom+punkt1, 2 og 6
 • Tale av/på: Mellomrom+punkt 1, 3, 4 og 7
 • Start/stopp tale midlertidig: Mellomrom+punkt 1, 2, 3 og 4,
 • Slå tale av/på: Punkt 1, 3 og 4
 • Slå skjermteppe av/på: Mellomrom+punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6
 • Gå til første objekt: Mellomrom+punkt 1, 2 og 3
 • Gå til siste objekt: Mellomrom+punkt 4, 5 og 6
 • Forrige objekt: Mellomrom+punkt 1
 • Neste objekt: Mellomrom+punkt 4
 • Bla mot høyre: Mellromrom+punkt 5
 • Bla mot venstre: Mellomrom+punkt 2
 • Rull en side ned: Mellomrom+punkt 1, 4, 5 og 6
 • Rull en side opp: Mellomrom+punkt 3, 4, 5 og 6
 • Rull mot høyre: Mellomrom+punkt 1, 3 og 5
 • Rull mot venstre: Mellomrom+punkt 2, 4 og 6
 • Forrige rotorinnstilling: Mellomrom+punkt 2 og 3
 • Neste rotorinnstilling: Mellomrom+punkt 5 og 6
 • Rotor ned: Mellomrom+ punkt 6
 • Rotor opp: Mellomrom+punkt 3
 • Les fra markør: Mellomrom+punkt 1, 2, 3 og 5
 • Les fra toppen: Mellomrom+punkt 2, 4, 5 og 6
 • Søk på tekst: Mellomrom+punkt 1, 2 og 4 (stoppe søk: mellomrom+punkt 1, 2)
 • Slå hurtignavigering av/på: Mellomrom+punkt 1, 2, 3, 4 og 5
 • Slå hurtignavigering med bokstaver av/på: Mellomrom+punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 7
 • Enter/retur: Mellomrom+punkt 1 og 5 eller punkt 8
 • Slett: Mellomrom+punkt 1, 4 og 5 eller punkt 7
 • Klipp ut: Mellomrom+punkt 1, 3, 4 og 6
 • Kopier: Mellomrom+punkt 1 og 4
 • Merk alt: Mellomrom+punkt 2, 3, 5 og 7
 • Angre: Mellomrom+punkt 1, 3, 5 og 6
 • Les opp skriftstørrelse og font: Mellomrom+punkt 2, 3, 4, 5 og 6

Side 48 av 67