Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Tilpasning av tekst for lesing med leselist

Et dokument som er universelt utformet, skal kunne leses av alle, uavhengig av hvilke hjelpemidler og programvare som benyttes eller leserens funksjonsnivå. Innholdet i selve dokumentet gir leseren informasjon, men også dokumentets struktur, som eksempelvis overskrifter og punktmerkede lister, gir viktig informasjon. Om tekstbehandlerens strukturelle informasjon med innebygde stiler til å definere overskrifter blir brukt, vil hjelpemidlene kunne gjengi og navigere i strukturen. Dette vil være til hjelp for raskt å kunne finne fram i dokumentet. Dersom for eksempel ei overskrift bare er laget ved å bruke stor font eller kursivert tekst, vil en elev som bruker skjermleser ikke umiddelbart få informasjon om at teksten er ei overskrift. Andre eksempler på god strukturell formatering er lenker med beskrivende tekst (fremfor les mer) og alternative tekster til å beskrive innholdet på bilder. Tekst bør alltid skrives som tekst og ikke vist som bilder eller i tekstbokser. Dersom tabeller blir brukt, bør disse være enkle. Del heller opp i flere tabeller om mulig. Les mer om Tabeller under Word e-bøker og tilrettelegging av tekst

Ved bruk av formateringer som fet, uthevet, skriftstørrelse, font, kursiv med mer er det ikke sikkert at skjermleseren oppfatter det uten videre. Det er avhengig av innstillinger i skjermleserprogrammet. For å justere dette, betinger det at skjermleserbrukeren har gode kunnskaper om hvilke innstillinger som må gjøres i skjermleserprogrammet for å få vist slike virkemidler.
Les mer om Universell utforming av dokumenter på Statped.no

Side 30 av 67