Til hovedinnhold

Innsikt

"Innsikt" er ei nettside for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter barn, unge og voksne med svekket syn eller blindhet. Målsettingen er å presentere informasjon om – og konsekvenser av – synstap.

Skjermdump
  1. Kategori: Syn, Nettressurser, Bokmål, Brukerhistorier
  2. Utgiver: Statped for Norges Blindeforbund, med støtte fra Stiftelsen Dam

Innholdet på nettsiden er styrt av det blinde og svaksynte, deres foreldre og fagpersoner har ansett som spesielt viktig i ulike faser av livet. Ved hjelp av lyd, tekst, filmer og illustrasjoner viser vi problemstillinger og løsninger som kan gi rom for refleksjon. Forslagene er på ingen måte å anse som en fasit, men må betraktes som innspill som du kan ta stilling til.

De svaksynte og blinde personene du møter i noen av videoene, trekker fram flere viktige forhold. De ber om å bli møtt som den de er, ikke som synshemmet, men som personer med egne interesser og behov. De vil bli hørt og ha en stemme i planleggingen og utformingen av de aktivitetene de selv skal delta i. Om de selv ikke kan formidle dette, kan andre som kjenner dem godt, være til hjelp for å gi en presentasjon av personen og de ønskene vedkommende har for livet.