Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Diktering

Diktering på iPad betyr å si eller lese inn det du ønsker å skrive. Diktering aktiverer du i menyen Generelt, under Tastatur:

I denne videoen kan du se hvordan du aktiverer den:

Når du har aktivert diktering vil det dukke opp et mikrofonsymbol på skjermtastaturet ditt. Du trykker på denne for å starte dikteringen, og for å avslutte dikteringen trykker du et sted utenfor tastaturområdet.

Når du bruker eksternt tastatur vil det nå også dukke opp et mikrofonsymbol nederst på skjermen. Det vil variere fra app til app akkurat hvor den vises. Her ser du eksempler fra Pages og Word:

Merk: For iPadOS 14 og eldre må du få frem skjermtastaturet for å aktivere diktering dersom du bruker eksternt tastatur, da mikrofonsymbolet ikke vises automatisk. For å åpne skjermtastaturet, trykker og holder nede symbolet nederst til høyre på skjermen til skjermtastaturet vises. Hvis du ikke ser , trykker du på pil opp eller ned (det varierer) på det eksterne tastaturet. For å skjule skjermtastaturet igjen, trykker du på tastatursymbolet nederst til høyre.

Side 43 av 47