Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Kamera

Kameraet på iPad kan være et nyttig hjelpemiddel for personer med nedsatt syn. Du kan zoome inn og ta bilde av ting på både nært og avstand. Når bildet er tatt kan du zoome videre inn på bildet. Dersom du ikke ønsker at kamerarullen skal fylles opp med bilder du ikke har behov for kan du heller bruke Lupe.

Side 41 av 47