Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Valg av apper

Valg av apper - Hva bør du se etter?

Siden det utvikles mange tusen apper i året, vil det hele tiden komme nye apper som rettes mot undervisning. Derfor er det viktig å utvikle kriterier for valg av apper til svaksynte slik at en lærer kan vurdere om en app kan være aktuell for sine elever.

Funka NU (2013) satte opp i sitt prosjekt for Blindeforbundet (Nettbrett og universell utforming. Analyse av applikasjoner) følgende kriterier:

  • Det må være mulig å forstørre/zoome på en enkel måte
  • Det må være tydelig hva som er klikkbart og hvordan ulike objekt henger sammen
  • Det må finnes mulighet for å zoome hele grensesnittet, ikke bare inne i ulike applikasjoner
  • Det bør finnes mulighet til i det minste å invertere fargene på skjermen slik at brukeren kan få lys tekst på mørk bakgrunn. Det aller beste er om fargene kan innstilles helt individuelt

Andre har trukket fram at apper som skal være enkle å bruke for personer med nedsatt syn må ha et tydelig og enkelt grensesnitt. Videre at det er gode kontraster, at objektene må ha en viss størrelse og at den visuelle støyen må minimeres. Generelt vil det slik være en fordel med enkelt layout på skjermbilder.

Side 46 av 47