Hurtigtaster | www.statped.no

iPad for personer med nedsatt syn

Hurtigtaster

Bruk av hurtigtaster gjør at du kan jobbe mer effektivt. På tastaturet til iPad er det en del hurtigtaster som er tilsvarende, eller nesten tilsvarende de du kjenner fra PC.

Oversikt over symboler på tastaturet:

⇧ Skift

⇥ Tabulator (Tab)

⌥ Option/Alt

⌘ Kommando/Command/Cmd

 

Supertips: For å få opp en oversikt over hurtigtaster for gjeldene side kan du holde inne kommandotasten.

 

Tekstbehandling

Hurtigtast Handling
Kommando + X Klipp ut
Kommando + C Kopier
Kommando + V Lim inn
Kommando + Z Angre siste handling
Skift + piltaster Marker tekst, tegn for tegn
Skift + Option + piltaster Marker tekst, ord for ord eller linje for linje
Kommando + A Marker alt

 

Navigasjon på iPad

Kommando + H  Gå til Hjem-skjermen 
Kommando + Tabulator  Bytt til neste nylig brukte app blant appene som er åpne 
Kommando + Mellomrom  Vis eller skjul Søk-feltet 
Tab + A  Åpne appveksleren 
Tab + C  Åpne Kontrollsenter 
Skift + Kommando + 3  Ta skjermbilde 

 

Safari

Kommando + T  Åpne ny fane 
Kommando + W  Lukke åpen fane 
Kommando + F  Søk på siden 
Kommando + L  Aktiver adressefeltet 
Kommando + Skift + R  Aktiver Leservisning 

 

E-post

Kommando + N  Ny e-post 
Kommando + Skift + D  Sende e-post 
Kommando + R  Svare på e-post 
Kommando + Skift + R  Svar alle 
Kommando + Skift + F  Videresende e-post 
Kommando + Option + F  Søke i e-post 
Kommando + pil opp/ned  Neste/forrige e-post 
Kommando + Skift + L  Flagg e-post 

 

Styre iPad med det eksterne tastaturet

Ved å velge Full tastaturtilgang får du mulighet til å styre svært mye på iPad med hurtigtaster. Full tastaturtilgang ligger under tilgjengelighetsmenyen (ikke under Generelt) og Tastatur. Her kan man også definere egne hurtigtaster. En liste over hurtigtastene kommer på neste side.

I den samme menyen er det enkelte innstilinger som kan være nyttige hvis man har motoriske utfordringer som gjør det krevende å bruke tastatur: Tastaturgjentagelse, Trege taster og Langsomme taster. Se i menyen på iPad for nærmere beskrivelse av dette. Fullstendig liste over hurtigtaster får du frem ved å vise hjelp (Tab + H). Her er en oversikt over noen av hurtigtastene: 

Tabulator (Tab)  Gå til det neste objektet 
Skift + Tab  Gå til det forrige objektet 
Piltaster  Navigere i objekter 
Mellomromstast  Aktiver det markerte objektet 
Kommando + H  Gå til Hjem-skjermen 
Kommando + Tab  Bytt til neste nylig brukte app blant appene som er åpne 
Kommando + Mellomrom  Vis eller skjul Søk-feltet 
Tab + A  Åpne appveksleren 
Tab + C  Åpne Kontrollsenter 
Tab + N  Åpne Varslingssenter 
Tab + H  Vis hjelp 

 

 

Side 38 av 47

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!