Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Tastaturtrening og touchmetoden

For å bli effektiv med tekstproduksjon, så bør du lære å skrive uten å se på tastaturet (touchmetoden). Touchmetoden i kombinasjon med et eksternt tastatur, vil spare personer med nedsatt syn for mye energi. I de nye læreplanene (LK20) er det å skrive med flyt på tastatur kommet inn som kompetansemål etter 7.trinn. Dette gjør at vi anbefaler at touchopplæring gjennomføres som en inkluderende helklasseaktivitet.

I en opplæring i touchmetoden starter du med grunntastene; a s d f j k l ø. For å bli god er det viktig å bruke riktig fingerposisjon, der pekefingrene ligger på j og f. Hvis disse tastene er vanskelige å finne, kan de markeres taktilt for å gjøre dem lettere å kjenne.

Vår erfaring er at hyppige, men korte opplæringsøkter er å foretrekke. De må være så hyppige at det gir en progresjon, men at øktene ikke er så lange at det blir kjedelig. Eksempelvis kan man ha en plan for 3-4 økter på 15 minutter i uka, over en periode. Det er viktig å være trygg på bokstavene som tilhører en leksjon før dere går videre til neste leksjon.

Statped har utviklet et universelt utformet tastaturtreningsprogrammer som fungerer i nettleser. Det vil si at det kan brukes også på iPad. Programmet heter Tastaturbo, og du finner det her: www.statped.no/tastaturbo. Vi anbefaler at du leser lærerveiledningen før du starter opp.

For elever som har lært seg hvor alle tastene på tastaturet er, kan opplæringen gjerne forsette i såkalte STL+ apper. STL+ er en metodikk for leseopplæring. STL+ er en betegnelse for Å skrive seg til lesing med talestøtte. De er ikke beregnet for touchopplæring, men vil gi umiddelbar bekreftelse på om eleven har trykket ned riktig bokstav, da disse app-ene har tastaturekko med bokstavlyden. Det finnes flere slike app-er, her en noen av dem; Skoleskrift, IntoWords, Lingit STL+, Smash HD.

Side 37 av 47