Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Engasjerende leser i Office Online

I Safari kan du bruke Word online fra Microsoft. I Word online ligger det en funksjon som gjør det mulig å tilpasse teksten og sette på opplesning når du skal lese Word-dokumenter. Word online er gratis tilgjengelig for alle.

I fanen Visning kan du velge Engasjerende leser:

Når du har satt på Engasjerende leser åpner teksten seg i et nytt bilde. Her kan du velge å øke tekststørrelsen, øke avstanden mellom bokstaver, ord og linjer, velge en annen skrifttype og endre fargekombinasjonene. Du har også mulighet til å blende ned deler av skjermen slik at bare én, tre eller fem linjer vises på skjermen av gangen. Det er også enkelt å få tekstdokumentet lest opp.

Denne videoen viser engasjerende leser i Word online.


Dersom du åpner Engasjerende leser i Word-appen, vil du ha noen færre valg enn du har i nettleserversjonen.

Side 34 av 47