Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Sidezoom i Safari

Nettsidene i Safari kan du også forstørre ved hjelp av Sidezoom. Denne finner du ved å trykke på AA-symbolet til venstre i adressefeltet på nettleseren:

Når du så trykker på den store A-en til høyre vil innholdet på nettsiden bli større, og hvis du trykker på den lille A-en til venstre vil innholdet forminskes. Det som skiller denne måten å forstørre innholdet på nettsider fra knipeforstørringen vi nettopp så på, er at innholdet vil her ordnes under hverandre i størst mulig grad. Da slipper du å navigere deg både sideveis og oppover/nedover for å få med deg innholdet på siden, og kan som regel kun bla deg nedover på siden.

Du kan også sette større Sidezoom som standard, slik at alle nettsider automatisk åpnes i en gitt forstørrelse. Denne innstillingen finner du under Innstillinger > Safari > Sidezoom.

Når du går inn på Sidezoom kan du huke av for den forstørrelsen du ønsker at alle nettsider skal åpnes med. Skalaen går fra 50% til 300%, der 100% er opprinnelig størrelse.

OPPGAVE: Sidezoom

  1. Åpne appen Safari
  2. Gå inn på www.vg.no og gå inn på en artikkel
  3. Øk forstørringen på siden ved å trykke AA-symbolet til venstre i adressefeltet, og deretter trykke på den store A-en til høyre
  4. Bla nedover i artikkelen

OPPGAVE: Sett en standard forstørrelse på Sidezoom

  1. Avslutt Safari-appen
  2. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
  3. Bla deg ned til og gå inn på valget Safari i menyen til venstre
  4. Bla deg ned til og gå inn på valget Sidezoom i menyen til høyre
  5. Sett ønsket forstørrelsesgrad
  6. Åpne Safari og se om du har valg rett forstørring

Side 32 av 47