Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Finn tilgjengelighetsmenyen

Du finner menyen for tilgjengelighet i Innstillinger-appen:

(disse innstillingene er også nyttige å kunne bruke for andre elever enn de med nedsatt syn)

Her er tilgjengelighetsfunksjonene delt inn i underkategoriene syn, fysikk og motorikk, hørsel og generelt. De funksjonene som ligger under syn, er:

  • VoiceOver
  • Zoom
  • Peketekst
  • Skjerm og tekststørrelse
  • Bevegelse
  • Opplest innhold
  • Synstolking

Du vil bli mer kjent med disse funksjonene videre i denne ressursen. Vi vil også se nærmere på tilgjengelighetssnarvei, som ligger under Generelt i denne menyen.

Denne videoen viser hvordan du finner tilgjengelighetsmenyen:

OPPGAVE: Finn tilgjengelighetsmenyen

  1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
  2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
  3. Se hva som finnes i menyen som dukker opp til høyre

Side 9 av 47