Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Hvor finner jeg Opplest innhold?

På iPad er det enkelt å få lest opp teksten på skjermen. Dette finner vi i Opplest innhold under Tilgjengelighetsmenyen.

Det er flere funksjoner for å få lest opp tekst, og de som ligger i tilgjengelighetsmenyen vil vi gå gjennom her. Du kan også få tekst lest opp via en funksjon fra Microsoft som heter Engasjerende leser. Denne får du tilgang til i Word onlie, også på iPad. Her er det enkelt å få dokumentet lest opp. Les mer om Engasjerende leser i Word online.

Side 21 av 47