Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Les opp det jeg skriver

Med Les opp det jeg skriver kan du få lest opp bokstaver og ord mens du skriver.

Valget Tegn leser opp bokstavnavnet. I den begynnende leseopplæringen kan dette være en nyttig, men samtidig er det en vesentlig ulempe at bokstavbenevnelsen (grafem) og ikke bokstavlyden (fonem) leses opp. Bokstaven «h» bør uttales «h» og ikke «hå». Dette er en vesentlig svakhet for de yngste elevene, og derfor vil vi omtale noen apper hvor du unngår dette under emnet om tastaturtrening/touchopplæring.

Valget Tegnhint leser opp det fonetiske alfabetet; a – Alfa, b – Bravo, c – Charlie etc.

Aktiverer du Les opp ord vil ordet du har skrevet bli lest opp når du trykker mellomromstasten.

Funksjonen Hold for å lese opp forslag gjør at du kan få lest opp ordforslag ved å holde på dem. Merk at ordforslag foreløpig kun er tilgjengelig når du skriver engelsk.

OPPGAVE: Les opp det jeg skriver

  1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
  2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
  3. Velg Opplest innhold og Les opp det jeg skriver
  4. Aktiver Tegn og Les opp ord
  5. Åpne appen Notater og skriv noen ord

Side 24 av 47