Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Les opp markering eller skjerm

Under Opplest innhold i tilgjengelighetsmenyen er det to valg for opplesing av tekst. Det er Les opp markering og Les opp skjerm.

Les opp markering vil lese opp tekst du har markert. For mange med nedsatt syn kan det være vanskelig å markere tekst, da symbolene for markering er små og kan være utfordrende å se.

Denne videoen viser funksjonen Les opp markering:

Med alternativet Les opp skjerm slipper du å markere. Da starter opplesingen på toppen av skjermen straks du aktiverer opplesingen ved å sveipe med to fingre ned fra toppen av skjermen. Du kan også justere hastigheten på talen med skyveknappen under Talehastighet.

Denne videoen viser funksjonen Les opp skjerm:
Merk: I videoen er veien inn til Les opp skjerm, via Generelt – Tilgjengelighet og Tale i Innstillinger-appen. I iPadOS15 og nyere ligger Les opp skjerm under Opplest innhold i Tilgjengelighet.

Hvis du skal bruke Les opp skjerm for å lese nettsider anbefaler vi å sette på leservisning i nettleser. Leservisning rydder bort mye av innholdet øverst på nettsiden. Dette vil vi se nærmere på i kapittelet om nettleseren Safari.

I nettleser er det også muighet for å sette på Lytt til side. En AI-generert stemme vil da lese opp artikkelen. Dette vil vi se nærmere på i kapittelet om nettleseren Safari.

Du kan velge om du vil ha kvinnelig eller mannlig stemme på talesyntesen. Dette finner du i menyen for Opplest innhold under Stemmer. Velg Norsk, og huk av for den stemmen du ønsker å bruke. Dersom stemmen ikke er lastet ned, må du gjøre det før du kan bruke den. Dersom den ikke er lastet ned ser du et sky-symbol ved stemmen:

En nyttig funksjon kan være å få markert ord eller setninger under opplesing. Du kan slå på dette under Uthev innhold i menyen for Opplest innhold. Velg ord, setninger eller ord og setninger. Setninger kan markeres med farge eller understreking. Trolig vil fargemarkering være best. Du kan velge farge for utheving av ord og setninger.

OPPGAVE: Les opp markering

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Opplest innhold
 4. Aktiver Les opp markering
 5. Åpne Safari og www.klartale.no, og velg passende forstørringsnivå.
 6. Gå inn på en artikkel
 7. Marker et ord ved å trykke på det. (For å markere flere ord må du dra i de blå håndtakene)
 8. Velg Les opp i dialogboksen som dukker opp
 9. Endre hastigheten på talen (Innstilinger > Tilgjengelighet > Opplest innhold)
 10. Sett på markering av ord og setninger i menyen for Uthev innhold
 11. Gå tilbake til artikkelen i Safari, og marker noen linjer med tekst
 12. Velg Les opp

OPPGAVE: Les opp skjerm

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Opplest innhold
 4. Aktiver Les opp skjerm
 5. Åpne en artikkel på www.klartale.no
 6. Dra med to fingre fra toppen av skjermen slik at opplesing starter
 7. Prøv de ulike funksjonene som dukker opp i lesemenyen

Side 22 av 47