Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Andre tilpasninger av skjerm

Valget Fargefiltre gir endringer av farger og kontrast i skjermen. Denne funksjonen kan være nyttig for elever som har en fargesvakhet, ved at de ikke ser forskjell på rød og grønn, eller blå og gul. Vi anbefaler at du prøver deg fram for å se hva som gir best opplevelse av detaljene i skjermen.

Med Reduser hvitpunkt kan man redusere lysstyrken, men da i mindre grad enn det som er tilfellet under Innstillinger > Skjerm og lysstyrke.

Valget Øk kontrast gir en forsterket kontrast mellom appens forgrunn og bakgrunnsfargene.

Side 19 av 47