Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Halvfet tekst

Teksten som vi i avsnittet om Større tekst så at kunne gjøres større i for eksempel Mail og Notater da disse appene støtter dynamisk skrift, kan også gjøres fetere. Under Skjerm og tekststørrelse ligger valget Halvfet tekst.

For mange vil det være nyttig at denne funksjonen også gir fetere skrift på skjermtastaturet. Med Halvfet tekst vil enkelte kunne klarer seg med mindre tekststørrelse.

Merk: Halvfet tekst kan også slås på under Innstillinger, Skjerm og lysstyrke.

Side 17 av 47