Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Hensikten med Zoom

Forstørringsprogrammet Zoom er den viktigste tilgjengelighetsfunksjonen for mange med nedsatt syn.

Hensikten med forstørring er å få tilgang til både helhet og detaljer i skjermbilder. Velger man en liten grad av forstørring, er det lettere å få et oversiktsbilde av hele skjermen, men samtidig vil det begrense muligheten til å se detaljer. Økes forstørringen, vil derimot detaljene bli tydeligere, men da vil man gjerne miste oversikten. Skjermdetaljer trengs først og fremst ved skriving, lesing eller utforsking av nye apper, mens oversikter/strukturer trengs ved orientering/navigering. Selv om du ikke kan se detaljene, får du et inntrykk av hva som vises på skjermen. Ofte trengs bare et grunnriss av skjermbildet for å forstå hovedstrukturen i det.

Side 11 av 47