Kjenn hva jeg føler | www.statped.no

Kjenn hva jeg føler

"Kjenn hva jeg føler" er en veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte.

Fakta og tilgjengelighet

Hånd holder sommerfugl

Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Veiledere, Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål

Format: HTML og PDF

Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Vi vil samtidig vektlegge at arbeidsmåten gjerne kan benyttes sammen med barn som har vansker med følelseshåndtering, uansett synsfunksjon og eventuelle andre påviste utfordringer.

Veilederen består av disse kapitlene:

 • Kjenn hva jeg føler
 • Hvem skriver vi for?
 • Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?
 • Sentrale tanker om følelser
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes
 • Etiske refleksjoner
 • Praktisk gjennomføring
 • Erfaringer fra følelsessamtaler
 • Hva kan Statped bidra med?
 • Arbeidsmåten veilederen presenterer, har vist seg særlig anvendelig for barn fra 3 - 4 år og opp til 8 - 9 år i kognitiv alder. Det er antakelig viktigere at barnets forståelse av språk er på minimum 3-4 års nivå, enn at dets ekspressive språk er på det nivået. Mye taler for at også noe eldre barn vil kunne ha nytte av denne tilnærmingen.

  Forfatternes erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig synshemning, til å håndtere egne følelser på en hensiktsmessig måte. Det som formidles, er ment som forslag til arbeidsmåter og væremåter, ikke et fastspikret program. Det innebærer at deler av opplegget kan velges ut og brukes etter behov.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!