Til hovedinnhold

Lær punktskrift. Punkt for punkt

Dette heftet er beregnet for seende som ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene.

Forside med tittelen Lær punktskrift. Punkt for punkt
  1. Kategori: Syn, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Punktskrift, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 800 kB (92 sider)
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped 2004
  5. Forfatter: Gunleik Bergrud

Om heftet

Gunleik Bergrud har forfattet publikasjonen (2004), og den er beregnet for seende som ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene. De som skal lese punktskrift med fingrene, vil ha behov for et annet og mer omfattende kursopplegg.

Heftet er lagt opp slik at du kan arbeide med det som et selvstudium. Du kan selv velge om du først vil lære å lese eller å skrive punktskrift, eller om du ønsker å lære begge deler parallelt.