Til hovedinnhold

Lære for livet

Boken tar for seg sentrale forhold knyttet til læring for barn og unge med den progredierende sykdommen JNCL, også kjent som Spielmeyer-Vogts sykdom.

Lære for livet, forside
  1. Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2015

Til tross for diagnosens alvorlige karakter, knyttes læringsmålene i boken til ønsket om å støtte en positiv utvikling og bidra til god livskvalitet for den enkelte med JNCL. I boken finnes en rekke autentiske, pedagogiske fortellinger. Noen fortellinger beskriver hvordan tidlig og målrettet innsats gir langsiktige og positive resultater. Andre fortellinger handler om lite gjennomtenkte handlinger og valg som har gitt uønskede konsekvenser.

Målgruppe

Målgruppen for boken er først og fremst pedagogisk personale, eller personer som på annen måte har tilknytning til barn og unge med diagnosen JNCL. Boken vil også være nyttig for personer som jobber med barn/ungdom med andre typer av progredierende lidelser.

Forfatterne

Mange har bidratt til boken. Forfatterne er foresatte og lærere til barn og unge med diagnosen JNCL og fagfolk i Statped. Bengt Elmerskog og Per Fosse i Statped har hatt det redaksjonelle ansvaret i tett samarbeid med Norsk Spielmeyer-Vogt Forening.