Til hovedinnhold

Lek og bevegelse

Veiledningshefte for foreldre om å stimulere barn til lek og bevegelse. Heftet vil også være nyttig for fagfolk og studenter.

Forside hefte Lek og bevegelse
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Veiledere, Tidlig innsats, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF (Veileder). ZIP (Sanger).
  3. Utgiver: Statped,2004

Synsopplevelsen stimulerer til bevegelse helt fra spedbarnsalderen. Når synssansen ikke er god nok som motivasjonskilde, må vi gi barnet muligheter til å bruke og utvikle føle-, lukte-, smaks- og hørselssansen for å motivere til god motorisk utvikling. Her er en enkel innføring i bevegelsesutvikling, ideer til lek og aktiviteter. Barnesanger følger med.