Til hovedinnhold

Liten Abakus

Med 5 kolonner med ni perler i hver kolonne. Kolonnene er skilt med et bredere felt som kan indikere komma (for eksempel i arbeid med kroner og øre.) Liten abakus er primært tenkt til elever som ikke forstår symbolikken med femmer og enere.
(Se Femmer-abakus).

  1. Kategori: Syn, Matematikk, Konkret materiell, Konkretiseringsmateriell, Statpeds ressurser
  2. Utgiver: Statped