Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

- om undervisning og matematikklæring for elever som behøver taktile- og auditive læringsressurser for å lære å tenke matematisk.

I denne ressursen finner du korte forelesninger med råd og forslag til arbeidsmåter og aktiviteter. Mange aktiviteter vil være nyttige også for seende elever i klassen. Du finner også en egen veiledning til matematikkbok i punktskrift for første trinn.