Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Auditive tallbilder

I videoene Auditive tallbilder 1 og 2 forklarer vi den teoretiske bakgrunnen for web appen Auditive tallbilder, og du får også noen tips til hvordan appen kan brukes i undervisningen.

Auditive tallbilder er mengder presentert som rytmer. Her finner du tromme-innspilte rytmer av tallene 2 til 10:
Web app

Side 15 av 22