Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Punktskrift i matematikk for foreldre

I videoen «punktskrift i matematikk for foreldre» kan foreldre få en innføring i hvordan eleven arbeider med tall i punktskrift på skolen. Her får en vite hvordan eleven lærer å skrive matematikk på skolen slik at en lettere kan følge med på skolearbeidet de første skoleårene.

Side 22 av 22