Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Avslutning

Her får du se to av læremidlene som finnes i materialesken som følger med punktskriftbøkene. Det er to læremidler som eleven kan bruke for å løse oppgaver med tallinjer.

Side 14 av 22