Til hovedinnhold

Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

Forutsigbarhet og selvstendighet

Her får du tips til hvordan du kan lære eleven å skaffe seg oversikt over en ny side eller et nytt ark. Å skaffe seg oversikt er avgjørende for å kunne arbeide mest mulig selvstendig med lærestoffet.

Side 6 av 22