Til hovedinnhold

Matematikk med leselist 5.–7. trinn

Metodisk veiledning for lærere til elever på 5.–7. trinn som bruker punktskrift.

Forside pdf - firkanter og bilde leselist
  1. Kategori: Syn, Matematikk, Mellomtrinnet (5.-7.), Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 70 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2007
  5. Forfatter: Hilde Havsjømoen, Ole Erik Jevne, Randi Kvåle, Oddvar Øyan

Veilederen gir en innføring i hvordan elever som bruker punktskrift kan benytte leselist og pc i matematikk. Den dekker matematikkfaget fra 5. til 7. trinn i grunnskolen.

Veilederen er beregnet på lærere som skal undervise punktskriftelever. Heftet gjennomgår oppsettregler og metodikk i de emnene som kan løses på PC. Det gir også noen råd om praktisk organisering av arbeidet og om hvordan læreren kan tilrettelegge tekst for eleven selv.

Videre beskriver veilederen hvordan vi bør stille inn operativsystem og program for å fungere best mulig for eleven. Den gjennomgår også noen ulike kalkulatoralternativer.

Heftet omtaler bare kort emner som eleven ikke kan arbeide med på leselisten, som figurer og grafiske framstillinger.