Til hovedinnhold

Matematikk med leselist 8.–13. trinn

Veilederen gir en innføring i hvordan en elev som bruker punktskrift, kan benytte leselist og PC i matematikk.

Forside pdf - to bilder leselistbruk
  1. Kategori: Syn, Matematikk, Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Størrelse: 840 kB, 121 sider
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2010
  5. Forfatter: Hilde Havsjømoen, Ole Erik Jevne, Randi Kvåle, Tone Larssen og Oddvar Øyan

Den dekker hele matematikkpensumet i ungdomsskolen og den obligatoriske delen av matematikkpensumet i videregående skole.

Veilederen er først og fremst beregnet på lærere som skal undervise elever på 8. til 13. trinn som bruker punktskrift.

Veilederen gjennomgår oppsettregler og metodikk på PC. Den gir også råd om praktisk organisering av arbeidet og om hvordan læreren selv kan tilrettelegge tekst og oppgaver for eleven.

Videre beskriver veilederen hvordan vi bør stille inn operativsystem og program for å fungere best mulig for eleven, og den gjennomgår noen kalkulatoralternativer. Veilederen gir også en gjennomgang av gjeldende regelverk og praksis rundt tilrettelegging av prøver og eksamener.

Veilederen omtaler noe emner som vi ikke kan arbeide med på leselisten, som figurer og grafiske framstillinger.