Til hovedinnhold

Mobilitetsopplæring

Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming

For mennesker med synshemming er mobilitet avgjørende for å kunne delta i dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Å mestre mobilitetsferdigheter bidrar til et mer selvstendig liv og gir økt livskvalitet.

  1. Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bokmål, Mobilitet, Statpeds ressurser

Denne boken presenterer en teoretisk ramme og beskriver en arbeidsmåte for planlegging, gjennomføring og evaluering av mobilitetsopplæring. Mobilitetsruter blir definert og belyst med eksempler. Mobilitetsteknikker blir beskrevet og illustrert, og opplæring i og bruk av teknikkene blir gjennomgått og diskutert. Boken drøfter også andre sentrale temaer i opplæringen, som blant annet spatial forståelse. Boken henvender seg i første rekke til personer som arbeider med blinde og sterkt svaksynte, og til studenter i spesialpedagogikk.

Bokens forfattere:

Magnar Storliløkken og Bengt Elmerskog, seniorrådgivere ved tidligere Tambartun kompetansesenter for synshemmede, Melhus.

Harald Martinsen og Jon Magne Tellevik, professorer ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.