Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Dans

For elever med nedsatt syn kan innlæring av ulike dansestiler være krevende fordi det er ofte basert på visuell imitasjon. For å legge til rette for en opplæring i dans som ikke er basert på synsinntrykk, kan improvisasjon og komponering være et alternativ.

Improvisasjon bygger på umiddelbare og tidligere synserfaringer. For en elev som er blind eller sterkt svaksynt, kan manglende synsinntrykk gjøre at det er krevende å improvisere en dans. Improvisasjon forutsetter derfor forberedelse og klare rammer. En måte å forberede eleven på er gjennom innlæring av ulike bevegelser som kan inngå i elevens repertoar.

Side 18 av 18