Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Digitale musikkressurser

For å notere kan eleven bruke notasjonsprogram. Ved komponering, produksjon og redigering av musikk kan ulike DAW-program være egnet. Bruk av slike digitale musikkressurser forutsetter opplæring og forkunnskaper. Opplæringen kan gis som del av opplæringen i bruk av tekniske hjelpemidler.

Side 12 av 18